Radek Horák: Přijde mi to opravdu dětinské, směšné, smutné a zároveň trapné

Radku, v rozhovoru o plaveckém oddíle se do tebe předseda klubu Tomáš Břeň „obul“, že ze své pozice vedoucího sportovišť škodíš jeho oddílu, jsi ve střetu zájmu a nekonáš ve prospěch města a trutnovského sportu… Původně jsem opravdu nechtěl reagovat vůbec, ale asi je potřeba uvést věci na pravou míru.  Jsem zaměstnancem provozovatele sportovních zařízení města Trutnova MEBYS Trutnov s.r.o. Jako zaměstnanec se ze své pozice primárně zodpovídám jednateli této společnosti Petru Gaislerovi. Pokud by tomu bylo tak, jak píše pan Břeň, jistě bych se to dozvěděl nejen od jednatele společnosti, ale i od předsedy TJ Loko Trutnov Petra Musila, jejichž členem oddíl plavání je. Ze své pozice mohu pouze předložit fakta, jakým způsobem provozovatel sportovních zařízení funguje směrem k oddílu plavání. MEBYS Trutnov s.r.o. vybudoval za městské finance novou kancelář oddílu plavání (byl ponechán zábor tribuny pro veřejnost pro vystavení sportovních úspěchů oddílu plavání a reklamy tohoto oddílu) MEBYS Trutnov s.r.o. zmodernizoval v roce 2015 informační systém krytého bazénu a inovoval částečně vstupní prostor pro veřejnost. Oddílu plavání přenechal k dispozici veřejné prostory ( nástěnky, tabule aj. reklamní plochy ) k užívání tak jako v minulosti - za některé na rozdíl od jiných nájemců ani neplatí nájem MEBYS Trutnov s.r.o. zachoval tréninkové jednotky oddílu plavání již od doby svého převzetí sportovních zařízení téměř beze změny. MEBYS Trutnov s.r.o. zlegalizoval a zpoplatnil zábor plaveckých skříněk oddílem plavání, potápění, triatlonu a dalších sportovců využívajících pravidelně krytý bazén. Musím konstatovat, že většina oddílů ve městě zdaleka takové podmínky, podporu a zázemí nemá. Střet zájmu? Zde se budu asi opakovat stejně jako Pavel Káňa. Bohužel je evidentní, že pan Břeň dělá tradiční, ale zásadní chybu – vinu za své neúspěchy - nutnost odchodu z vedení TJ Loko a posléze Mebysu - nehledá u sebe, ale u jiných a jeho ublíženost především k jeho vlastní škodě neklesá, ale stoupá. Faktem je, že částečně docílil svého, když jsem se rozhodl ustoupit soustavnému tlaku a ukončit svoji činnost předsedy a člena VV SPARTAKu Trutnov, a to už na VV ze dne 3. 11. 2017. Spartak tedy bude mít od 1. 1. 2018 nového předsedu i člena VV (vše odsouhlaseno na mimořádné VH ze dne 13. 12. 2017). Zde je třeba zmínit, že střet zájmu pan Břeň viděl ve třech hodinách oddílu krasobruslení Spartak Trutnov na zimním stadionu a dvou hodinách plavání přípravky oddílu Rejnoků, která je mu velkým trnem v oku, stejně jako oddíl triatlonu. Je opravdu smutné, že se nedokáže přenést přes osobní spory a de facto brojí i proti plavání mentálně a tělesně postižených spoluobčanů, které tento oddíl zajišťuje. Všechny hodiny byly vždy řádně evidovány, fakturovány a konzultovány s ostatními nájemci. Na zimním stadionu s Jaroslavem Řehákem, na krytém bazénu, aby nedocházelo k omezení veřejnosti, s Romanem Šimkem, který řeší krom jiného i obsazenost krytého bazénu. Pokud se ovšem podíváte na efektivitu využití plaveckých drah, pak bohužel děti z přípravky Rejnoků se v počtu 20 až 25 tísní ve dvou drahách. Ale nestěžujeme si, jsme rádi za možnost provozovat tuto volnočasovou aktivitu, kterou rodiče kvitují. V rozhovoru jsi byl zmíněn jako někdo, kdo rozdělil trutnovský sport… Zřejmě tím myslí tvůj odchod z Lokomotivy a založení Spartaku?V tomto směru je to vždy věc subjektivního pohledu. Jsou to přesně dva roky, co Spartak vznikl a provozuje svoji činnost. Naše oddíly sice nemají v Trutnovinkách svůj odkaz a nepyšníme se velikostí. Pyšníme se pestrostí, vynikajícími sportovními výkony, pěknými akcemi, lidským (rodinným) přístupem a především alternací. Jestli jsem rozdělil trutnovský sport, je otázka spíše pro naše předsedy oddílů, zdali jsou pod Spartakem spokojeni či nikoliv. Já osobně to cítím tak, že všechno nemusí mít jen jednu hlavu. Lokomotiva má jistě ve městě své místo, stejně tak jaké má své místo poněkud jiný přístup, který se snaží aplikovat Spartak. A jen doplňuji, že s řadou předsedů a členů oddílů TJ Loko jsem v kontaktu a věřím, že vztahy s nimi jsou v pořádku. Bude pro plavecký oddíl plánovaná rekonstrukce bazénu opravdu tak velký problém? Jak tuto situaci hodláte v Mebysu řešit s ohledem na fungování plaveckého oddílu? Máte nějaký plán?Ano, pro závodní plavání může být výluka krytého bazénu opravdu zásadní problém. Jako zástupce provozovatele sportovních zařízení mne ovšem nemůže zajímat pouze oddíl plavání. Zajímá nás sportovní zařízení jako celek - školy, školky, rodiče s dětmi, plavecká škola, nájemci, potápění, kondiční plavci atd. Paušalizovat to pouze na plavecký oddíl by byla chyba. Ve hře je více plánů a myšlenek, ale je to vždy o prioritách a především o financích, které musí město Trutnov investovat do vybrané myšlenky a projektu. Vše musí být vnímáno v širších souvislostech s návazností na další racionální využití a následného provozování. Nemohu rovněž souhlasit s tvrzením pana Břeně, že on je otcem myšlenky na zastřešení plavecké části letního koupaliště. Tuto myšlenku jsme začali rozvíjet především společně s vedoucím provozu krytého bazénu Petrem Zámečníkem a následně s jednatelem Petrem Gaislerem, a to vše až po konzultaci se společností PRO HALL. Ta dodávala přetlakovou halu na tenisový areál a chtěli jsme po ní vědět, zdali je to vůbec technicky možné. Bez ohledu na můj vztah s panem Břeněm nám bylo líto především dětí a závodních plavců, kteří by o svůj sport (a možná i výkonnost) na čas přišli a museli by rok či více dojíždět na tréninkové jednotky mimo Trutnov. Proto jsme v tomto směru aktivní. Bohužel není ještě vůbec jisté, zda to celé bude technicky realizovatelné. Nejsem ten typ, který by se chtěl zviditelňovat a říkat co kdy a jak vymyslel, ale na nepravdy je potřeba poukázat. Jinak řečeno, realizovaných věcí je každý rok mnoho, vždy ale vystupujeme jako MEBYS Trutnov. Nemám ve zvyku si přivlastňovat něčí zásluhy, ale musím se ohradit proti tomu, když to dělá někdo jiný. Prý si strhl plakát s náborem do plaveckého oddílu. Je to pravda?Tohle už je opravdu úsměvné. Ano, plakátek s náborem jsem opravdu sundal z hlavních dveří a také jsem to na začátku září sdělil jednateli Petru Gaislerovi. Vedla mne k tomu pouze a jen přirozená touha po slušnosti a standardní komunikaci. A tou dle mého pevného přesvědčení je nejprve se zeptat, jestli nějaký výlep v městském zařízení je, či není možný. Tak, jak to dělají všichni ostatní a funguje to. Ve většině případů s výlepem, zveřejněním na internetu či na FB nemáme problém a vycházíme zájemcům vstříc. A pokud tam je osobní problém, ať tedy komunikuje někdo jiný. Pokud si pan Břeň bude neustále myslet, že si ve sportovním zařízení města Trutnova může dělat, co chce, pak opravdu společnou řeč nikdy nenajdeme. Zaznělo v rozhovoru ještě něco, s čím nesouhlasíš?Spíše mne zaráží odpověď na otázku: Řešíte nějaký aktuální problém? Co byste potřebovali, aby se zlepšilo? Očekával bych spíše odpověď hodnou „sportovce“, zapáleného aktivního trenéra a člověka, který za plavání jako celek dýchá. Například ve smyslu -  potřebujeme nové a moderní startovní bloky, moderní časomíru pro tréninkové účely, aerobní místnost pro kompenzační cvičení, lepší posilovnu, moderní plavecké pomůcky a dráhy, více financí, nové auto atd. Pokud je ovšem odpovědí, že jediné, co ho trápí je, abychom já a Pavel Káňa opustili svoje posty, pak mi to přijde opravdu dětinské, směšné, smutné a zároveň trapné. Nejen vůči plaveckému oddílu jako celku, ale i směrem k městu, které do sportu investuje nemalé finanční částky a energii, a to ať prostřednictvím sportovní komise, tak Mebysu. Je smutné, že rozbil svůj článek o dané knize, významném výročí 55 let oddílu plavání svými osobními spory a stále žije v ulitě nenávisti a ublíženosti. Jaké jsou tvoje vztahy, coby bývalého plavce, s plaveckým oddílem?Já myslím, že to čtenář musí cítit z vašeho předešlého článku. Bez emocí musím opravdu smeknout nad tím, jaká je úroveň trutnovského plavání, jaké oddíl měl a má úspěchy, profesionalizace systému trénování a přípravy, trenérů, a i jaký má trutnovské plavání kredit u ČSPS. Bohužel, určité osobní vztahy již nelze narovnat, a to jak to v oddíle funguje, jak jsou členové informování (dezinformováni), je interní věcí oddílu plavání a nepřísluší mi to soudit. Se stávajícím plaveckým oddílem nemám již co do činění. I přes to všechno jsem na tento sport nezanevřel a jsem rád, že tento sport, který jsem aktivně vykonával téměř šestnáct let, v Trutnově drží tradici a stoupá jeho obliba i úroveň. To, jaké jsou vztahy mezi určitými lidmi, by se nemělo dotýkat sportovců a ani veřejnosti. Pro mne je spor s panem Břeněm již čtyři roky uzavřenou kapitolou, kterou se on snaží bohužel stále otvírat a rozviřovat. Michal Bogáň michal@trutnovinky.cz foto: Miloš Šálek

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
1     1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 00:00 - 31. 01. 2020, 23:59
2 3 HANA FRIEDELOVÁ... (Akce třetích stran)
3. 01. 2020, 00:00 - 29. 02. 2020, 00:00
4 5 KONCERT PRO... (Akce třetích stran)
5. 01. 2020, 16:00 - 5. 01. 2020, 23:59
2 6 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
6. 01. 2020, 14:30 - 6. 01. 2020, 23:59
SENIOR BEZ NEHOD (Akce třetích stran)
6. 01. 2020, 14:30 - 6. 01. 2020, 23:59
5... (Akce třetích stran)
6. 01. 2020, 19:00 - 6. 01. 2020, 23:59
7 POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 09:00 - 7. 01. 2020, 23:59
8 9 ČESKOSLOVENSKÝ... (Akce třetích stran)
9. 01. 2020, 17:00 - 9. 01. 2020, 23:59
ČAPEK (Akce třetích stran)
9. 01. 2020, 19:00 - 9. 01. 2020, 23:59
10 PLES LIDÍ DOBRÉ VŮLE (Akce třetích stran)
10. 01. 2020, 20:00 - 10. 01. 2020, 23:59
PLES LIDÍ DOBRÉ VŮLE (Akce třetích stran)
10. 01. 2020, 20:00 - 10. 01. 2020, 23:59
11 12
3 13 KNÍŽKA NEJLEPŠÍ... (Akce třetích stran)
13. 01. 2020, 00:00 - 13. 01. 2020, 23:59
14 HABSBURSKÝ... (Akce třetích stran)
14. 01. 2020, 17:00 - 14. 01. 2020, 23:59
15 ZDENĚK DANĚK: MALBA (Akce třetích stran)
15. 01. 2020, 00:00 - 18. 02. 2020, 00:00
LISTOVÁNÍ - LOSOS... (Akce třetích stran)
15. 01. 2020, 20:00 - 15. 01. 2020, 23:59
16 JAN ČERVINKA:... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 00:00 - 19. 03. 2020, 00:00
KURS KERAMIKY PRO... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 00:00 - 16. 01. 2020, 23:59
PŘEDNÍ ČESKÝ... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 17:00 - 16. 01. 2020, 23:59
17 18 19
4 20 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
20. 01. 2020, 14:30 - 20. 01. 2020, 23:59
NORSKO OD A DO Z (Akce třetích stran)
20. 01. 2020, 19:00 - 20. 01. 2020, 23:59
21 TOMÍK NA CESTÁCH:... (Akce třetích stran)
21. 01. 2020, 17:00 - 21. 01. 2020, 23:59
RŮŽOVÝ SAMURAJ.... (Akce třetích stran)
21. 01. 2020, 19:00 - 21. 01. 2020, 23:59
22 MIKVE (Akce třetích stran)
22. 01. 2020, 19:00 - 22. 01. 2020, 23:59
23 VÁCLAV GIRSA /... (Akce třetích stran)
23. 01. 2020, 00:00 - 29. 02. 2020, 00:00
DRÁČEK (Akce třetích stran)
23. 01. 2020, 15:50 - 23. 01. 2020, 23:59
24 TRUTNOV V... (Akce třetích stran)
24. 01. 2020, 00:00 - 19. 04. 2020, 00:00
25 ZIMNÍ SLAVNOST (Akce třetích stran)
25. 01. 2020, 10:00 - 25. 01. 2020, 15:00
26 ROMSKÉ POHÁDKY (Akce třetích stran)
26. 01. 2020, 15:00 - 26. 01. 2020, 23:59
5 27 28 29 30 JAK A PROČ SE... (Akce třetích stran)
30. 01. 2020, 17:00 - 30. 01. 2020, 23:59
31    

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg