Sportoviště v Trutnově: Neusnout na vavřínech

O Trutnově se říká, že je to Město sportu. Jak se ztotožňujte s tímto tvrzením? S tímto tvrzením se rozhodně ztotožňuji, a proto tento přívlastek velice rád osobně používám. Chci jen podotknout, že i zde platí rčení neusnout na vavřínech. Čím si vysvětlujete, že je tady možnost takového sportovního vyžití? Myslím, že je potřeba asi tří základních činitelů, kterými jsou aktivní občané, kteří chtějí sportu věnovat volný čas. Vedení města, které chce těmto občanům naslouchat a snažit se řešit jejich požadavky a v neposlední řadě to jsou finanční prostředky nutné na rozvoj sportovišť i kvalitní zabezpečení činnosti. Zde mám na mysli i jiné finanční prostředky než jenom ty městské. V minulosti tomu bývalo také tak? Když jste tady třeba v mládí sportoval vy… Vzhledem k mému věku je tato otázka velice složitá a těžko ji zařadit do nějakého období. Pokud se zmíním o době mé sportovní aktivní činnosti, tak musím říct, že i tehdy existovala sportovní střediska, sportovní školy, které jsem navštěvoval, a sport se neustále rozvíjel. Se změnami ve společnosti došlo ke změnám ve financování a organizaci sportu, i přesto se sport stále rozvíjel a odpovídal rozvoji společnosti a ten trend stále pokračuje, což je dobře. Co jste rád, že už z té doby nemusíte zažívat vy, ale ani ostatní sportovci? Víte, byl jsem tajemníkem Rudé hvězdy i v době před společenskými změnami a problém nebyl v přípravě sportovců, vzdělávání trenérů a samotné sportovní činnosti. Problém byl v té nadstavbě, kterou si tam přidávali straničtí funkcionáři s jejich politickou agendou. Sportovci nejvíce trpěli omezením startů v Evropě a ve světě. Toto omezení bylo pro sportovce velice kruté, a to bych opravdu již nikdy žádnému sportovci nepřál. Co Trutnovu mohou jiná města závidět? Je tady poměrně hustá síť sportovišť včetně její rozmanitosti a tato sportoviště jsou modernizována a spravována tak, aby odpovídala všem potřebným standardům. Pokud mám konkrétně uvést, co osobně často slyším, tak je to i koncentrace sportovišť podél řeky Úpy včetně možnosti ubytování. Hodně se změnilo a mění s převodem sportovišť pod města, a to nejen v Trutnově. Je to v dnešní době nezbytná cesta, aby existovala kvalitní sportoviště? V současnosti, dle metodiky stávajících dotačních titulů a forem podpory sportu od města, kraje, sportovních svazů a státu, je moje odpověď jednoznačně ano. V Trutnově se nám to za účinné podpory pana starosty a vedení města opravdu daří dobře. Problematika financování je ovšem složitá a je potřeba ji neustále sledovat. Pokud vznikne agentura pro sport, což je v současnosti reálné, bude nutné pečlivě sledovat a analyzovat všechny možné změny podpory sportu ve společnosti. Dělá se se tady sport dobře? V čem vidíte rezervy? Myslím, že sport v Trutnově děláme chvalitebně, což ostatně vyplývá z mých odpovědí na předešlé otázky. Ono je totiž vždy co zlepšovat. Na můj vkus je sportovní komise, která má rozhodující vliv na předkládání požadavku vedení města, poměrně hodně početná, přesto si myslím, že je akceschopná a projednávané požadavky dokáže spravedlivě rozhodnout. Rezervy vidím v navýšení dotací v kapitole na činnost. Ono totiž díky zvyšování kvality sportovišť a rozvoji činnosti oddílu dochází k žádoucímu zvyšování členské základny. Neustále se pohybujete mezi sportovci, takže určitě i od nich se vám dostává zpětná vazba. Jaká je? Osobně si myslím, že převládá spokojenost mezi sportovci a lidmi, kteří se snaží sport ve městě hodnotit, za což patří poděkování všem funkcionářům, trenérům a také vedení města. Co říkáte těm, co si stěžují? Mám již dost zkušeností i informací o komplexním dění v oblasti sportu, ale i v jiných oblastech, a tak se snažím věci vysvětlit i z pohledu reálných finančních a časových možností. Snad se mi to aspoň někdy daří, i když někoho nepřesvědčíte asi nikdy. Město podporuje, pomineme-li nějaké investiční výdaje, ročně sportovní život v Trutnově několika desítkami milionů korun. Je to dostatečná částka? Tato částka je rozhodující pro celou problematiku podpory a úrovně sportovního vyžití v našem městě. Je zřejmé, že je dostačující pro současný stav, ale pro zabezpečení účasti ve vyšších soutěžích, výchovu reprezentantů a pro ještě kvalitnější sportoviště je nutné tuto částku aktualizovat, nebo upravovat její jednotlivé kapitoly. Se současným vedením města a mnohdy přímo s panem starostou se nám daří nacházet kompromis a pracovat s takovým rozpočtem, který trutnovský sport posunuje neustále dopředu. Věřím, že tato spolupráce mezi sportovci a vedením města bude i nadále pokračovat. K všeobecnému rozvoji pohybových aktivit mají sloužit i školy. Jak to vidíte vy? Poskytují a mají školy v Trutnově podmínky pro sportovní rozvoj? Jsme opět u systému organizace sportu a tělovýchovy. Myslím, že existuje celá řada projektů na podporu tělovýchovy a sportu ve školství, existují školní sportovní kluby s vlastní střešní organizací a financemi, a pokud k tomu přidáme školní a jiná sportoviště v našem městě, tak si myslím, že trutnovské školy mají dobré podmínky pro rozvoj tělovýchovy a sportu. Dále záleží na jejich aktivitě. V našem seriálu jsme už zavítali do loděnice, tenisového areálu a na městský stadion, kde sídlí atleti a fotbalisté. Co si o těchto sportovištích myslíte? Tato sportoviště jsou za účinné spolupráce oddílů a společnosti Mebys udržována a spravována se vší odpovědností všech včetně sportovců a myslím, že je to na nich vidět. Kvalita těchto sportovišť napomohla k navýšení členské základny a také k dosahování větších úspěchů. V příští dílech zaměříme pozornost na kuželnu v Poříčí a areál SK Horní Staré Město. Čím jsou vám tato dvě místa sympatická? Obě sportoviště mají jedno společné, a to téměř maximální využití a já myslím, že to je i to nejdůležitější. To druhé a neméně důležité jsou odpovědní funkcionáři, kteří dokáží svá sportoviště dlouhodobě udržovat s péčí řádného hospodáře. Jaká sportoviště v Trutnově rád využíváte? Jako předseda a trenér atletického oddílu určitě musím říct atletický stadion. Syn mi vyrostl ve fotbalovém oddíle, a tak i hodně času jsem strávil na fotbalovém stadionu. A jako bývalý lyžař-klasik mám rád areál Paradráhy včetně nové Housky. Rád si také zajdu na stadion do Volanova. Kdybyste si zkusil představit Trutnov jako Město sportu za 10 let, jak by měl vypadat ideální stav? Určitě by měl být jiný, modernější a měla by vyrůst nová víceúčelová sportovní hala. Vývoj se nedá zastavit a přívlastek Město sportu je závazek na dlouhá období. Myslím, že hodnocení stavu sportovišť současnosti a vize budoucnosti, by si zasloužily samostatné téma, ale snad odpovědní funkcionáři města tuto vizi mají, nebo nám ji představí strany kandidující do komunálních voleb. Michal Bogáň michal@trutnovinky.cz foto: Miloš Šálek

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2019 »
« říjen »
  Po Út St Čt So Ne
40   1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 10. 2019, 00:00 - 1. 10. 2019, 23:59
POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
1. 10. 2019, 09:00 - 1. 10. 2019, 23:59
IVO JAHELKA:... (Akce třetích stran)
1. 10. 2019, 17:00 - 1. 10. 2019, 23:59
2 PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 05:45 - 2. 10. 2019, 19:00
HC Trutnov - HC... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 18:00 - 2. 10. 2019, 23:59
LISTOVÁNÍ V... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 20:30 - 2. 10. 2019, 23:59
3 SUPERSPRINT SHOW (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 00:00 - 3. 10. 2019, 23:59
SOKOLSKÝ ODBOJ ZA... (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 17:00 - 3. 10. 2019, 23:59
4 TRUTNOVSKÝ PODZIM (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 00:00 - 6. 11. 2019, 00:00
ZÁKLADY ŠITÍ NA... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 16:00 - 4. 10. 2019, 20:00
FUSING SKLA (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 16:30 - 4. 10. 2019, 23:59
PODZIMNÍ NOCOVÁNÍ (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 19:30 - 4. 10. 2019, 23:59
5 35. ROČNÍK VELKÉ... (Akce třetích stran)
5. 10. 2019, 00:00 - 6. 10. 2019, 00:00
DESKOHRANÍ (Akce třetích stran)
5. 10. 2019, 08:30 - 5. 10. 2019, 23:59
6 BATOSNĚNÍ (Akce třetích stran)
6. 10. 2019, 00:00 - 6. 10. 2019, 00:00
41 7 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
7. 10. 2019, 00:00 - 7. 10. 2019, 00:00
GUATEMALA A BELIZE (Akce třetích stran)
7. 10. 2019, 00:00 - 7. 10. 2019, 00:00
8 9 VEČER LEGEND (Akce třetích stran)
9. 10. 2019, 00:00 - 9. 10. 2019, 00:00
10 HÁČKOVÁNÍ (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 16:00 - 10. 10. 2019, 23:59
ENKAUSTIKA (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 16:30 - 10. 10. 2019, 23:59
11 3x FARSKÝ (Akce třetích stran)
11. 10. 2019, 00:00 - 17. 11. 2019, 00:00
PREZENTACE... (Akce třetích stran)
11. 10. 2019, 00:00 - 12. 10. 2019, 00:00
12 PLAVEME PRSA (Akce třetích stran)
12. 10. 2019, 09:00 - 12. 10. 2019, 20:00
13 KOCOUR V BOTÁCH (Akce třetích stran)
13. 10. 2019, 00:00 - 13. 10. 2019, 00:00
42 14 KNÍŽKY PRO MALÉ... (Akce třetích stran)
14. 10. 2019, 09:00 - 14. 10. 2019, 11:00
BEST OF THE WORST... (Akce třetích stran)
14. 10. 2019, 19:00 - 14. 10. 2019, 23:00
15 16 17 MICHAL PAVLÍČEK (Akce třetích stran)
17. 10. 2019, 00:00 - 17. 10. 2019, 00:00
OSOBNOSTI DOBY... (Akce třetích stran)
17. 10. 2019, 17:00 - 17. 10. 2019, 23:59
OHROŽENÁ SEMÍNKA (Akce třetích stran)
17. 10. 2019, 18:00 - 17. 10. 2019, 23:59
18 KURZ ŠITÍ NA... (Akce třetích stran)
18. 10. 2019, 16:00 - 18. 10. 2019, 20:00
SÍŤOVÁNÍ (Akce třetích stran)
18. 10. 2019, 16:30 - 18. 10. 2019, 23:59
19 FIRE IN HEAVEN 6 (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 17:00 - 19. 10. 2019, 23:59
20 MIMOŇ (Akce třetích stran)
20. 10. 2019, 00:00 - 20. 10. 2019, 00:00
43 21 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
21. 10. 2019, 00:00 - 21. 10. 2019, 00:00
22 PARCHANT V KLOBOUKU (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 00:00 - 22. 10. 2019, 23:59
23 24 SPAL JSEM S... (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 00:00 - 24. 10. 2019, 00:00
DRÁČEK (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 16:00 - 24. 10. 2019, 23:59
KERAMICKÉ LAMPY A... (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 16:30 - 24. 10. 2019, 23:59
PIRIPKURA (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 18:00 - 24. 10. 2019, 23:59
25 HISTORIE... (Akce třetích stran)
25. 10. 2019, 00:00 - 6. 01. 2020, 00:00
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ (Akce třetích stran)
25. 10. 2019, 14:30 - 25. 10. 2019, 23:59
26 27
44 28 29 PODZIMNÍ VÝTVARNÝ... (Akce třetích stran)
29. 10. 2019, 00:00 - 30. 10. 2019, 00:00
LISTOVÁNÍ V... (Akce třetích stran)
29. 10. 2019, 19:00 - 29. 10. 2019, 23:59
30 31 VEČER DUCHŮ: Po... (Akce třetích stran)
31. 10. 2019, 00:00 - 31. 10. 2019, 23:59
JIŘÍ KOBR – JAKUB... (Akce třetích stran)
31. 10. 2019, 00:00 - 11. 01. 2020, 00:00
SLAMĚNÉ OŠATKY (Akce třetích stran)
31. 10. 2019, 16:00 - 31. 10. 2019, 23:59
KRKONOŠSKÁ... (Akce třetích stran)
31. 10. 2019, 17:00 - 31. 10. 2019, 23:59
10 MILIARD - CO... (Akce třetích stran)
31. 10. 2019, 18:00 - 31. 10. 2019, 23:59
     

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg