Termín pro podání daňových přiznání se blíží

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí podat každý, jehož roční příjmy přesáhly 15 tisíc korun. Musí se samozřejmě jednat o příjmy, které jsou předmětem daně. Do tohoto limitu se naopak nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkovou daní. Daňové přiznání je pak povinen podat i ten, jehož roční příjmy nepřesáhly zmiňovanou částku 15 tisíc korun, pokud tento poplatník vykazuje daňovou ztrátu. Prakticky se tedy toto ustanovení týká poplatníků, kteří podnikají nebo mají příjmy z pronájmu. Jak tomu je v zaměstnání? Většinu lidí nepochybně zajímá, jak je to s povinností podání daňového přiznání v případě zaměstnání. Pro stanovení povinnosti podat daňové přiznání v případě zaměstnání existují další specifická pravidla, přičemž zákon nejprve definuje situace, kdy poplatníci nemají povinnost podat daňová přiznání. Zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání v případě, že pracoval u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a u všech těchto zaměstnavatelů podepsal formulář prohlášení k dani (růžový formulář) a zároveň nedosáhl jiných příjmů než ze zaměstnání vyšších než 6 tisíc korun (do tohoto limitu se opět nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkovou daní). Povinnost podat daňové přiznání dále nemá poplatník, který disponuje pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, a tyto příjmy jsou v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění vyňaty ze zdanění. Z výše uvedeného tak lze dovodit, že naopak povinnost podat daňové přiznání mají zaměstnanci (resp. poplatníci mající příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů) v těchto případech: Fyzická osoba měla v průběhu roku současně příjmy od více plátců daně (zaměstnavatelů). Fyzická osoba měla příjmy ze zaměstnání dle § 6 pouze od jednoho nebo postupně od více plátců daně (zaměstnavatelů), včetně doplatků mezd od těchto plátců, a alespoň u jednoho z těchto plátců neučinila „Prohlášení poplatníka k dani“. Fyzická osoba měla jiné příjmy dle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů (podnikání, kapitálové příjmy, pronájem, jiné příjmy) vyšší než 6 tisíc korun. Zaměstnanci, kteří nemají podle výše uvedených podmínek povinnost podat daňové přiznání, mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Žádost o provedení ročního zúčtování učiní pomocí známého růžového tiskopisu, a to nejdéle do 15. února následujícího roku. Dokdy přiznání podat? Řádným termínem pro podání daňového přiznání za rok 2018 je 1. duben 2019. Zároveň se jedná o termín pro úhradu daňové povinnosti. V případě bezhotovostní úhrady se daň považuje za uhrazenou až dnem připsání na příslušný účet finančního úřadu (nikoliv tedy dnem provedení příkazu). Daňové přiznání lze podat buď elektronicky (datovou zprávou), osobně na podatelně, anebo odesláním poštou, přičemž při využití poštovních služeb se za termín podání rozumí den předání zásilky poskytovateli poštovních služeb. V případě, že by poplatník nepodal daňové přiznání v řádném termínu, lze toto napravit ještě v následujících pěti pracovních dnech bez jakékoliv sankce. Tato jakási toleranční lhůta platí také pro pozdní úhradu daně, prakticky je ovšem o jeden pracovní den kratší. Navíc je potřeba myslet na to, že daň se považuje za uhrazenou až dnem připsání na účet finančního úřadu. V případě, že poplatník udělí plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovému poradci a tato plná moc je v řádném termínu pro podání daňového přiznání uložena na finanční úřad, prodlužuje se automaticky lhůta pro podání daňového přiznání o tři měsíce a tímto odloženým termínem pro podání přiznání a zaplacení daně se stává 1. červenec 2019. Odčitatelné položky Oproti roku 2017 nedošlo loni k žádným zásadním změnám, co se odčitatelných položek od základu daně týká. Lze tedy uplatnit následující: Dary na vymezené dobročinné účely (mj. odpočet pro dárce krve 3 000 Kč za každý jednotlivý odběr a nebo 20 000 Kč za jeden odběr krvetvorných buněk – kostní dřeně), minimální hodnota daru 1 000 Kč nebo 2 % základu daně, maximálně v úhrnu však 15 % základu daně. Příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na doplňkové penzijní spoření v maximální částce 24 000 Kč (v tomto případě lze odečíst ze základu daně částku, která v rámci měsíčního příspěvku převyšuje částku 1 000 Kč). Pojistné na soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, a to maximálně v částce 24 000 Kč. Úroky z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření použitého poplatníkem na financování bytových potřeb. Maximálně lze v rámci této odčitatelné položky snížit základ daně o částku 300 000 Kč (pokud úvěr trvá po celý rok), jinak při trvání úvěru po část roku lze takto uplatnit za každý měsíc 1/12 této částky, tzn. maximálně 25 000 Kč měsíčně. Zaplacené členské příspěvky členem odborové organizace této organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců (maximálně lze uplatnit 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti/zaměstnání, nejvýše však 3 000 Kč za zdaňovací období). Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (maximálně lze odečíst 10 000 Kč, u osob zdravotně postižených se tato částka zvyšuje na 13 000 Kč, resp. 15 000 Kč u osoby s těžším zdravotním postižením). Slevy na dani u poplatníků fyzických osob za rok 2018 Také v roce 2018 mohou poplatníci uplatnit základní slevu na poplatníka, která činí stejně jako v předchozích letech 24 840 Kč. Tuto slevu mohou poplatníci uplatnit bez ohledu na délku trvání činnosti, druh příjmu či jiné podmínky. Dalšími slevami k uplatnění mohou být: Sleva na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti v případě, že nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč (sleva ve výši 24 840 Kč; v případě manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, je to dvojnásobek). Sleva na invaliditu (částka 2 520 Kč – základní; 5 040 Kč – rozšířená) – od roku 2018 změna v okamžiku nároku na uplatnění. Sleva pro držitele průkazu ZTP/P (částka 16 140 Kč). Sleva na studenta (4 020 Kč). Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (částka 12 200 Kč – oproti předchozímu roku došlo k navýšení, protože se sleva stanovuje v závislosti na minimální mzdě). Sleva na evidenci tržeb (maximální částka 5 000 Kč, přičemž skutečnou výši slevy je nutné spočítat v závislosti na základě daně). Sleva na dani za každého zaměstnance se zdravotním postižením (maximální částka 18 000 Kč za zaměstnance; 60 000 Kč za zaměstnance s těžkým zdravotním postižením). Pro výpočet správné výše slevy na dani z tohoto titulu lze z důvodu jeho komplikovanosti doporučit konzultaci s daňovým poradcem. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě - rok 2018 Principiálně se pro rok 2018 ve srovnání s předchozími obdobími na podmínkách a způsobu uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti nic nemění. Mění se ovšem výše daňového zvýhodnění na první dítě, které nově činí 15 204 Kč. Další uplatňované děti zůstávají beze změn, tedy druhé dítě 19 404 Kč a třetí a další děti 24 204 Kč. U každé položky snižující základ daně, u každé slevy na dani a zrovna tak u daňového zvýhodnění je potřeba vždy pečlivě zkoumat podmínky pro uplatnění těchto položek a pochopitelně také následně doložit oprávněnost jejich uplatnění příslušnými dokumenty. Jan Mašek (KODAP), Jiří Štefekredakce@trutnovinky.cz

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 02. 2020, 00:00 - 29. 02. 2020, 00:00
PLES ATLETŮ (Akce třetích stran)
1. 02. 2020, 20:00 - 1. 02. 2020, 23:59
2
6 3 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
3. 02. 2020, 14:30 - 3. 02. 2020, 23:59
KŘÍŽEM KRÁŽEM... (Akce třetích stran)
3. 02. 2020, 19:00 - 3. 02. 2020, 23:59
4 POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
4. 02. 2020, 09:00 - 4. 02. 2020, 23:59
SKOŘÁPKA (Akce třetích stran)
4. 02. 2020, 19:00 - 4. 02. 2020, 23:59
5 VIRTUÁLNÍ... (Akce třetích stran)
5. 02. 2020, 17:00 - 5. 02. 2020, 23:59
UTÍKEJTE, SLEČNO... (Akce třetích stran)
5. 02. 2020, 19:00 - 5. 02. 2020, 23:59
6 POHÁDKY Z LEDNIČKY (Akce třetích stran)
6. 02. 2020, 09:00 - 6. 02. 2020, 23:59
HELENA ČAPKOVÁ,... (Akce třetích stran)
6. 02. 2020, 17:00 - 6. 02. 2020, 23:59
7 8 9
7 10 11 DANKA ŠÁRKOVÁ -... (Akce třetích stran)
11. 02. 2020, 17:00 - 11. 02. 2020, 23:59
12 13 NA CESTĚ PO... (Akce třetích stran)
13. 02. 2020, 17:00 - 13. 02. 2020, 23:59
14 15 16 MAUGLÍ (Akce třetích stran)
16. 02. 2020, 15:00 - 16. 02. 2020, 23:59
8 17 KNÍŽKY PRO NEJMENŠÍ (Akce třetích stran)
17. 02. 2020, 00:00 - 17. 02. 2020, 23:59
AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
17. 02. 2020, 14:30 - 17. 02. 2020, 23:59
JAPONSKO (Akce třetích stran)
17. 02. 2020, 19:00 - 17. 02. 2020, 23:59
18 19 HEROES (Akce třetích stran)
19. 02. 2020, 19:00 - 19. 02. 2020, 23:59
20 DRÁČEK (Akce třetích stran)
20. 02. 2020, 00:00 - 20. 02. 2020, 23:59
ČEŠTÍ SPISOVATELÉ... (Akce třetích stran)
20. 02. 2020, 17:00 - 20. 02. 2020, 23:59
21 22 KURZ PLSTĚNÍ OVČÍ... (Akce třetích stran)
22. 02. 2020, 16:00 - 22. 02. 2020, 23:59
23
9 24 25 KOLETOVA HORNICKÁ... (Akce třetích stran)
25. 02. 2020, 19:00 - 25. 02. 2020, 23:59
26 PAULINA SKAVOVA:... (Akce třetích stran)
26. 02. 2020, 18:00 - 26. 02. 2020, 23:59
27 ZEĎ ANEB JAK JSEM... (Akce třetích stran)
27. 02. 2020, 09:00 - 27. 02. 2020, 23:59
28 EXLIBRIS A DROBNÁ... (Akce třetích stran)
28. 02. 2020, 00:00 - 26. 04. 2020, 00:00
ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI (Akce třetích stran)
28. 02. 2020, 16:00 - 28. 02. 2020, 23:59
29 TKANÍ NA... (Akce třetích stran)
29. 02. 2020, 00:00 - 1. 03. 2020, 00:00
 

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg