Vnitřní pokoj nejen pro sebe, ale také pro druhé, přeje si řádová sestra Doubravka

Říkají vám sestra Doubravka. Jak se ale jmenujete ve skutečnosti? Moje jméno je Lenka Mazancová.Jak jste přišla k současnému jménu? Když u nás v řádu sestra projede prvním rokem postulátu a vstupuje do noviciátu, dostává nové řeholní jméno. Může podat tři návrhy, z nich pak jedno vybírají sestry představené. Napsala jsem si tři jména a jedno z nich, které jsem pak dostala, bylo Doubravka. A jaké byly ta ostatní dvě? Zdislava a Hedvika. Chtěla jsem české jméno, kde není problém s diakritikou a je trochu známé i v Polsku odkud pochází náš řád. Už vám Doubravka přirostla k srdci? Určitě. Mám to jméno ráda. Kde jste prožívala dětství a dospívání? Bylo běžné nebo se od vašich vrstevnic nějak lišilo? Pocházím z Police nad Metují, takže tam. Moje dospívání bylo úplně normální a nijak se nelišilo. Chodila jsem do skautu, do hudebky, do knihovny, prostě bylo to stejné, jako u ostatních vrstevníků. Vyrůstala jste ve věřící rodině? Napůl. Půlka je věřící, druhá není. Co bylo u vás impulsem k víře v Boha? Nějaké základy jsem dostala od části věřící rodiny. Po roce 1989 jsem docházela na náboženství. Osobní přiklonění k víře a rozhodnutí, že chci být věřící, přišlo až během vysoké školy. Obohacuje mě to a do života hodně dává.  Co pro vás víra znamená? Je to pro mě základ pohledu na život, na dění okolo mě, dává mi to naději, radost, pokoj. Je to životní styl, který jsem si vybrala, formuje mě a někam směřuje. Kdy přišel ten okamžik, to rozhodnutí vydat se na duchovní cestu a stát se řeholní sestrou? Nebyl to jeden jediný okamžik, který bych uměla nějak popsat. Nebylo to, jak by si mohl někdo představovat, jako blesk z čistého nebe. Dozrávalo to postupně. Během dvou let, kdy jsem poznala sestry z naší kongregace, jsem je navštěvovala a udržovala s nimi kontakty. Tehdy jsem začala přemýšlet o tom, zda mě Bůh nesměruje právě na tuto cestu. Proč jste si vybrala Kongregaci sester Matky Božího Milosrdenství? Každý řád má určité poslání a ukazuje světu určitou Boží tvář. Někdo se stará o nemocné, jiný vyučuje. Posláním našeho řádu je pečovat o lidi, kteří se nějak v životě ztratili, potřebují pomoci najít cestu zpět do společnosti, získat zpátky i svou důstojnost, jsou někde na okraji a potřebují podporu, úctu, lásku a přijetí lidské i Boží. To mně bylo vždy blízké, vlastní, a to mě lákalo. Původní profesí jsem učitelka, ale žádný učitelský řád, když jsem o tom přemýšlela, mě nikdy netáhnul. Věděla jste do čeho jdete a co vás čeká? Člověk nikdy úplně neví, co ho čeká. Když vstupujete do manželství, máte sice nějakou představu, co vás čeká, ale může se to v realitě lišit. Vzhledem k tomu, že jsem sestry znala už dřív, tak jsem věděla, jak funguje řád a co mohu očekávat, ale co mě v životě konkrétně potká, to jsem nevěděla. Měla jste před vstupem do řádu nějakou známost s mužem? Samozřejmě, že jsem měla. Žila jsem jako všechny ostatní holky a chodila jsem s klukem. Kdy a za jakých okolností jste se dostala kongregace právě ve Dvoře Králové nad Labem? Poprvé jsem se setkala se sestrami na jedné prázdninové akci pro mládež. Sestry zvaly na duchovní obnovu, kterou pořádaly právě tady ve Dvoře Králové. Protože to od Police nad Metují nebylo zase tak daleko, tak jsem na tu akci přijela. Když už jsem po složení prvních slibů byla součástí řádu, a protože v Čechách jsme v té době měly dva kláštery a je nás málo, byla jsem přidělená ke službě právě sem do Dvora Králové. Jak dlouho tady působíte? Bez jednoho roku, kdy jsem byla v Polsku, je to deset let. V řádu jsem ale celkem třináct roků. Na vašem webu stojí, že vaše rozhodnutí žít evangelními radami stvrzujete slibem čistoty, chudoby a poslušnosti. Mohla byste laikovi vysvětlit, co je tím konkrétně myšleno? Když se člověk žení nebo vdává, skládá slib věrnosti, úcty a podobně. Je to určitý závazek, který si lidé nesou celý život. V řeholních společenstvích se také skládají sliby. Čistota znamená, že se vzdáváme manželského rodinného života. Slib chudoby spočívá v tom, že nebudeme mít více, než je potřeba. Poslušnost značí, že každý řeholní dům má svou představenou a celý řád užší vedení. Neznamená to ale slepou poslušnost. Když v komunitě společně něco rozhodujeme, představená má poslední slovo. Podle toho postupujeme, ale každá sestra má právo říci svůj názor. Vašim hlavním životním cílem je Boží milosrdenství. Jak se praktikuje? Je to hodně široký pojem. Náš řád ukazuje boží milosrdnou lásku tím, že se Bůh sklání ke každému člověku, ať je to kdokoliv, ať je v jakékoliv životní pozici. Zajímá se o každého člověka, který se například dostal na okraj společnosti nebo do svízelných situaci a potřebuje pomoc morální či sociální. Naše zakladatelky v 19. století pracovaly s prostitutkami, s mladými ženami, které vlivem nějakých okolností skončily na ulici. Pomáhaly jim vrátit se do normálního života. Dnes byla ta působnost rozšířena na všechny osoby, které naši pomoc potřebují. Jak ty potřebné lidi hledáte? Tady na Královédvorsku pracujeme v Charitě, kde jedna z našich sester vede nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Já jsem měla nějaký čas na starosti sbírku ošacení a vydávání potravin. Když jsme postupně začaly rozvíjet naši činnost, koupily jsme dům, který jsme nechaly opravit a vzniklo v něm osm startovacích bytů pro osoby, které jsou v nějaké momentální krizi a potřebují na určitý čas pomoc. K tomuto účelu jsme založili neziskovou organizaci Misericordia, o.p.s., která nabízí službu sociální rehabilitace a poradenství. Spolupracuje nejen s Charitou, ale i s azylovým domem a podobně. Cítíte se užitečná? Určitě. Aspoň doufám v to, že to, co dělám, je užitečné. Kolik sester je ve vaší kongregaci a jaké máte mezi sebou vztahy? Vzhledem k tomu, že náš řád působí v republice jenom ve Dvoře Králové, jsme tady čtyři. Komunita se čas od času vyměňuje podle potřeby. Některé sestry jsou poslány pracovat do Polska či na Slovensko, jiné zase přicházejí. Nedochází tedy k tomu, že bychom tady byly stále ve stejném složení. To, že se komunita mění, přináší sebou to, že je třeba si na novou sestru zvyknout, poznat ji i její zvyky. Zároveň to motivuje nás, abychom byly schopné změnit i sebe. Každý člověk má svoje slabosti, způsoby chování, které těm ostatním nemusí být vždy příjemné. Myslím si ale, že je to v každém pracovním týmu podobné. Spolupracujeme však dobře. Může se stát, že budete vyslána jinam? Jistotu, že tady zůstanu pořád, nemám. Protože jsme jenom tři české sestry, je jistota, že tady vždy bude pracovat Češka. Kdybych byla ale někam vyslána, šla bych.    Jak vás vnímá veřejnost? Sestry ve Dvoře Králové působí už šestnáct let, místní lidé nás znají a jsou na nás zvyklí. Cizí lidé reagují různě, záleží na tom, jak jsou informovaní. Většinou mají nejasné a mlhavé představy o tom, jak žijeme. Mnohdy si myslí, že nepracujeme a peníze na živobytí nám posílá papež z Vatikánu, což je úsměvné. Když si ale dodají odvahu a zeptají se nás, tak jim sdělíme, že normálně chodíme do práce, platíme daně jako všichni ostatní. Většinou pak konstatují, že jsme úplně normální lidé.  Když procházíte městem v řeholním šatu a lidé na vás zvědavě koukají, jaké máte pocity? Úplně příjemné to samozřejmě není, když na nás někdo vyloženě zírá. Lidé jsou ale jenom zvědaví a někdy jim ten řeholní oděv pomůže v tom, že se přijdou svěřit. Jednou se mi ve vlaku stalo, že si ke mně přisedla úplně cizí osoba, kterou jsem v životě neviděla. Seznámila mě s celým svým životem, s problémy a poprosila o modlitbu, i když třeba nebyla ani věřící. Neměla jste někdy chuť obléci se do něčeho pestřejšího? Asi ne. Když jsem si vybrala tento životní styl, tak s tím prostě počítám a neohlížím se za něčím jiným. Nepřišlo vám líto, že nebudete mít děti a milujícího muže? Vzhledem k tomu, že věříme v živou přítomnost Ježíše v našem životě, tak navazujeme láskyplný vztah s ním. Je to velmi osobní a duchovní vztah. Osobu, kterou v životě milujeme, tedy máme. Snažíme se milovat i lidi kolem nás. Každá sestra, která se vzdává možnosti mít děti, si tento krok musí promyslet dopředu. Je na to dost dlouhý čas, než se skládají věčné sliby. Může to být až devět let života v řádu, kdy z něj mohou odejít a založit rodinu. Vy jste s tím smířená? Ano. Měla jste někdy nutkání porušit celibát? Tento problém jsem fakt nikdy neměla. Co si o tomto „omezení“ myslíte? Je to výběr způsobu života. Neberu to jako omezení, v určitém směru mi to dává svobodu. Jako každé pravidlo, které si určíte pro život, vás osvobozuje od něčeho k něčemu jinému. Nejsme vázáni na jednu rodinu, ale jsme k dispozici všem rodinám, které jsou kolem nás. Jak na vaše rozhodnutí být řeholnicí pohlíží vaše rodina? Mám rodiče a tři sourozence. Ze začátku to pro ně asi bylo těžké, protože neměli představu, do čeho jdu. Postupem času to ale pochopili a vztahy máme stále živé, pěkné a domu jezdím normálně na návštěvy. Jak vypadá váš běžný den v klášteře? Pokaždé trochu jinak. Každá sestra má svoji práci a program je také spojen se životem farnosti. Části programu máme společné. Vstáváme o půl šesté ráno. Žijeme komunitním životem, jsme společně u stolu při snídaních, obědech i večeřích. Společně se také modlíme. Chodíme na mše svaté do farnosti, pak už nás čeká práce. Já na část úvazku pracuji pro Farní charitu, také jako pastorační asistentka pro farnost a v naší neziskovce. Máte nějaké přátele mimo zdi řeholního domu? Udržuji mnoho kontaktů s lidmi. Nejsme klauzurní řád, který by měl kontakty omezené. Přátelé mám i ty, co jsem měla předtím, z dětství, ze školy. Mám spoustu známých ve Dvoře Králové, další kontakty mám s věřícími, protože jezdím dělat různé programy do farností. Jak trávíte volný čas? Co koníčky a zájmy? Když si potřebuji odpočinout a vyčistit si hlavu, tak jdu do přírody, kterou mám moc ráda. Zabývám se také geocachingem, takže hledám nebo zakládám „kešky“. V létě si vyrazím někam na kole, hraji na kytaru. Věnujete se kulturnímu životu? Chodíte třeba na koncerty, do divadla či na výstavy? I když mě málokdy v kině zaujme nějaký film, tentokrát to bylo jinak. Byli jsme na filmu Milada o životním osudu Milady Horákové, který je skutečně dobrý. Jezdíme do Klicperova divadla v Hradci Králové, letos jsme navštívili Národní divadlo v Praze. Také jsme zavítaly na koncert do královéhradecké filharmonie.  Cítíte se někdy osamělá? Ne, necítím. Mám hodně činností a kontaktů s lidmi. Někdy si naopak říkám, že bych potřebovala být více sama. Nezapochybovala jste někdy o svém rozhodnutí být řádovou sestrou? Bohu díky jsem žádnou krizi v tomto směru neměla. Jak vidíte svoji budoucnost? Nejsem zrovna člověk, který nějak plánuje budoucnost. Žiji spíše přítomností. Také nemůžu zajistit, že budu působit příští rok tady, můžu být úplně jinde, tak se příliš budoucností nezabývám. Samozřejmě mám nějaké pracovní plány a sleduji, kam ve svých činnostech směřuji. Jak budou vypadat letošní Vánoce sestry Doubravky? Doufám, že budou příjemné a veselé. Mám ráda, když panuje vánoční pohoda. Ráda peču i vařím, tak se těším, že strávím nějaký čas v kuchyni. Určitě se těším na Štědrý večer, protože sem zveme lidi, kteří jsou osamocení, takže se nás sejde více než deset. K večeři si dáme klasiku: kapra s bramborovým salátem. Mohla byste prozradit vaše životní přání? Přeji si vnitřní pokoj nejen pro sebe, ale i pro druhé lidi. Zdá se mi totiž, že na nic nemáme čas, jsme zahlceni spoustou informací, hluku, neodlepíme se od počítačů nebo mobilních telefonů. Mým přáním je se zastavit, najít vnitřní rovnováhu a pokoj, říci si, že stojí za to žít. Hynek Šnajdar hynek@trutnovinky.cz Foto: Miloš Šálek

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 02. 2020, 00:00 - 29. 02. 2020, 00:00
PLES ATLETŮ (Akce třetích stran)
1. 02. 2020, 20:00 - 1. 02. 2020, 23:59
2
6 3 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
3. 02. 2020, 14:30 - 3. 02. 2020, 23:59
KŘÍŽEM KRÁŽEM... (Akce třetích stran)
3. 02. 2020, 19:00 - 3. 02. 2020, 23:59
4 POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
4. 02. 2020, 09:00 - 4. 02. 2020, 23:59
SKOŘÁPKA (Akce třetích stran)
4. 02. 2020, 19:00 - 4. 02. 2020, 23:59
5 VIRTUÁLNÍ... (Akce třetích stran)
5. 02. 2020, 17:00 - 5. 02. 2020, 23:59
UTÍKEJTE, SLEČNO... (Akce třetích stran)
5. 02. 2020, 19:00 - 5. 02. 2020, 23:59
6 POHÁDKY Z LEDNIČKY (Akce třetích stran)
6. 02. 2020, 09:00 - 6. 02. 2020, 23:59
HELENA ČAPKOVÁ,... (Akce třetích stran)
6. 02. 2020, 17:00 - 6. 02. 2020, 23:59
7 8 9
7 10 11 DANKA ŠÁRKOVÁ -... (Akce třetích stran)
11. 02. 2020, 17:00 - 11. 02. 2020, 23:59
12 13 NA CESTĚ PO... (Akce třetích stran)
13. 02. 2020, 17:00 - 13. 02. 2020, 23:59
14 15 16 MAUGLÍ (Akce třetích stran)
16. 02. 2020, 15:00 - 16. 02. 2020, 23:59
8 17 KNÍŽKY PRO NEJMENŠÍ (Akce třetích stran)
17. 02. 2020, 00:00 - 17. 02. 2020, 23:59
AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
17. 02. 2020, 14:30 - 17. 02. 2020, 23:59
JAPONSKO (Akce třetích stran)
17. 02. 2020, 19:00 - 17. 02. 2020, 23:59
18 19 HEROES (Akce třetích stran)
19. 02. 2020, 19:00 - 19. 02. 2020, 23:59
20 DRÁČEK (Akce třetích stran)
20. 02. 2020, 00:00 - 20. 02. 2020, 23:59
ČEŠTÍ SPISOVATELÉ... (Akce třetích stran)
20. 02. 2020, 17:00 - 20. 02. 2020, 23:59
21 22 KURZ PLSTĚNÍ OVČÍ... (Akce třetích stran)
22. 02. 2020, 16:00 - 22. 02. 2020, 23:59
23
9 24 25 KOLETOVA HORNICKÁ... (Akce třetích stran)
25. 02. 2020, 19:00 - 25. 02. 2020, 23:59
26 PAULINA SKAVOVA:... (Akce třetích stran)
26. 02. 2020, 18:00 - 26. 02. 2020, 23:59
27 ZEĎ ANEB JAK JSEM... (Akce třetích stran)
27. 02. 2020, 09:00 - 27. 02. 2020, 23:59
28 EXLIBRIS A DROBNÁ... (Akce třetích stran)
28. 02. 2020, 00:00 - 26. 04. 2020, 00:00
ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI (Akce třetích stran)
28. 02. 2020, 16:00 - 28. 02. 2020, 23:59
29 TKANÍ NA... (Akce třetích stran)
29. 02. 2020, 00:00 - 1. 03. 2020, 00:00
 

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg