Úřední deska: Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - silnice I14 - Petříkovická ul.

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje předhodnou úpravu provozu na silnici I/14 - v úseku mezi křiýovatkou silnice I/14 x II/301 ul. Petříkovická v obci Trutnov a křižovatkou silnice I/14 x III/3013 v obci Batňovice, dle grafického znázornění v příloze.

 

Složky


Vytvoření složky: 28.08.2017 18:05 Velebová Petra
Poslední změna složky: 28.08.2017 18:07 Velebová Petra
Počet zobrazení: 395
 
 

baner-dolce.jpg