Úřední deska: Veřejná vyhláška 16936

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/14 v úseku od městské části Adamov města Trutnova po obec Suchovršice v délce cca 3,2 km; dále v navazujícícm úseseku v rámci označení úseku stavby, dle grafického znázornění v příloze.

 

Složky


Vytvoření složky: 25.05.2018 12:23 Velebová Petra
Poslední změna složky: 25.05.2018 12:51 Velebová Petra
Počet zobrazení: 178
 
 

volby-ep.jpg