Úřední deska: Průzkum trhu - městská autobusová doprava

 

Město Trutnov má v úmyslu zajistit na svém území městskou autobusovou dopravu v letech 2018–2027 cestou přímého uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, tedy dle článku 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejnýchslužbách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1191/69a č. 1107/70, ve spojení s ustanovením § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném a účinném znění (dále jen zákon).

 

Složky


Vytvoření složky: 13.04.2017 14:40 Ábelová Lucie
Počet zobrazení: 914
 
 

banner-app-f.jpg