Úřední deska: Ostatní zprávy

 

Složky


30       ››

Soubory

Zásady č. 1_2019.pdf
Zásady č. 1/2019 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova.
Obecne_zavazna_vyhlaska_08-2019.pdf
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2019, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001, O MĚSTSKÉ POLICII. Zastupitelstvo města Trutnova se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č. ZM_2019-210/5...
Obecne_zavazna_vyhlaska_07-2019.pdf
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2019,O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města Trutnova se na...
Obecne_zavazna_vyhlaska_05-2019.pdf
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2019,O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU. Zastupitelstvo města Trutnova se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č.ZM_2019-207/5 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 14...
Obecne_zavazna_vyhlaska_04-2019.pdf
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2019,O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ.Zastupitelstvo města Trutnova se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č.ZM_2019-206/5 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 14...
Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě
Závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 10d zákona ke koncepci - Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě (viz příloha).
Záměr_85-2019_prodej_pozemku.pdf
Záměr č. 85/2019 - prodej nemovité věci Královéhradeckého kraje - pozemku: st. p. č. 2933 o výměře 70m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obec Trutnov
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření_SOVK
Svazek obcí Východní Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření za rok 2019
Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a zvířat na území obce Trutnov

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 02.11.2016 16:18 Administrátor
Poslední změna složky: 03.04.2017 21:34 Administrátor
Počet zobrazení: 21705
 
 

banner-trhy.png