Velký pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné - I.C.E. karta neboli Seniorská obálka

I.C.E. karta neboli Seniorská obálka se zabydluje i v Trutnově

Obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency“, což znamená karta pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze.

Co je vlastně seniorská obálka a jak může pomoci?

Jedná se o tiskopis, který je určený především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím v domácím prostředí, a to pro řešení krizových situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci.  V takových chvílích člověk bývá často rozrušený, nesoustředěný a nedokáže reagovat ani odpovídat na otázky záchranářů, hasičů či policie. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být právě dobře vyplněná I.C.E. karta - Seniorská obálka, která se jistě stane pomocníkem i pro rodiny osob v krizové situaci, jejich blízké nebo pro pracovníky sociálních služeb.

Vyplnění tiskopisu si zajistí každý sám, případně za podpory blízkých osob. Při vyplňování se postupuje podle návodu, který je velmi jednoduchý, protože byl vytvořen v barvách „semaforu“. Pro fungování v praxi je důležité, aby uvedené informace byly co nejaktuálnější.

Vyplněný tiskopis je třeba složit do tvaru obálky, která se ukládá na viditelné místo v domácnosti. Složky integrovaného záchranného systému doporučují pro tento účel především vnitřní stranu vstupních dveří do bytu, případně dveře lednice. Pro bezpečné uchování obálky slouží plastový obal a k jeho připevnění oboustranná lepicí páska.

Jak obálku získat?

Díky navázání spolupráce s krajskou koordinátorkou projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň bude možné I.C.E. kartu – Seniorskou obálku používat i v Trutnově (záštitu nad osvětovou kampaní převzal místostarosta města Mgr. Tomáš Eichler).

Pořízení tiskopisu s plastovým obalem je ZDARMA. Od 18. února 2019 si ho lze vyzvednout na několika místech v Trutnově:

  • inforecepce Městského úřadu Trutnov
  • Městská knihovna Trutnov -  pracoviště Krakonošovo náměstí 128 a Horská 238
  • Úřad práce v Trutnově - oddělení PnP a DOZP

K zájemcům se I.C.E. karta – Seniorská obálka bude dále dostávat i přes poskytovatele sociálních služeb či další organizace, například Pečovatelskou službu Trutnov, Stacionář mezi mosty Trutnov, Oblastní charitu Trutnov, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých Trutnov, Český červený kříž Trutnov apod.

 

Tiskopis i návod k vyplnění si můžete rovněž stáhnout zde:

Formulář I.C.E. karty - Seniorské obálky.pdf

Návod k vyplnění I.C.E. karty - Seniorské obálky.pdf

O přínosu obálky natočila reportáž Česká televizePodívejte se na ni.

Myslete na své bezpečí či bezpečí svých blízkých a přijďte si pro I.C.E. kartu – Seniorskou obálku, případně se obraťte na svého poskytovatele sociálních služeb.


ice-karta.jpg

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg