komunitni-planovani-1.jpg

organizace_linka.gif

 lista.jpg

 

 

Královéhradecký kraj vyhlásil dne 26. 9. 2016 veřejnou zakázku v oblasti podpory sociální integrace a sociálních služeb na území KHK. 

Město Trutnov poté uzavřelo s Královéhradeckým krajem smlouvu o zajištění služby „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Trutnov“ (účast města ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku byla schválena RM_2016-1036/19 ze dne 10. 10. 2016). 

Garantem celého procesu Komunitního plánování sociálních služeb pro území města Trutnova se stal pan místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. 

Předmětem veřejné zakázky je závazek města Trutnova (jako dodavatele) vůči Královéhradeckému kraji (jako objednateli) spočívající mj. v nastavení procesu plánování sociálních služeb, a to za účelem zpracování střednědobého komunitního plánu (více v tiskové zprávě) sociálních služeb pro území města Trutnova. 

V této souvisloti byl vybrán subjekt na podporu celého procesu Komunitního plánování sociálních služeb, jimž je Centrum pro komunitní práci střední Čechy, z. s. se sídlem Vodičkova 36, Praha 1. 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg