Kuratela pro děti a mládež
sp-ochrana-deti.jpg

Ochrana ohrožených dětí | Opatrovnictví dětí v řízeních | Náhradní rodinná péče  
Kuratela pro děti a mládež | Pravidla a standardy | Obvody a kontakty |

organizace_linka.gif

Kuratela pro mládež je specializovanou agendou sociálně-právní ochrany dětí, zaměřuje se především na  děti, které:

-          mají závažné výchovné problémy 

-          ve věku nižším patnácti let spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,

-          ve věku vyšším patnácti let spáchaly trestný čin,

-          opakovaně se dopouštějí přestupků nebo jinak ohrožují občanské soužití.

kurátoři provádějí opatření k odstranění či zmírnění poruch fyzického, psychického a sociálního vývoje dětí:

-          poskytují vlastní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem i rodičům,

-          provádějí návštěvy v místě bydliště a individuální pohovory s dětmi i rodiči,

-          zprostředkovávají pomoc odborných poradenských zařízení,

-          spolupracují se školami, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty,

-          vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny,  individuální plánují ochranu dítěte,

-          v odůvodněných případech pořádají případové konference,

-          podávají návrhy na výchovná opatření,

-          spolupracují s orgány činnými v trestním řízení při řešení provinění dětí a mladistvých osob

-          pravidelně navštěvují děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné  výchovy  

-         zajišťují pomoc a poradenství dětem a mladistvým osobám ohroženým sociálním vyloučením.

V souvislosti s výkonem kurately pro mládež jsou pracovníci OSPOD oprávněni navštěvovat rodinu a zjišťovat v místě bydliště, ve škole či v jiných zařízeních, jak rodiče nebo jiné osoby o dítě pečují. Konkrétní úkony vycházejí z individuální situace dítěte a aktuálních možností řešení.

 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg