logo-opz-barevne-m.jpg  logo-khk-barevne-m.jpg

Město Trutnov v projektu Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou finanční prostředky na realizaci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje.

Na území obce Trutnov je součástí projektu zajištění činnosti koordinátora pro nastavení procesu plánování sociálních služeb a vytvoření střednědobého plánu soc. služeb na období 2018 – 2020, podpora procesu transformace činnosti příspěvkové organizace města, průzkum zájmu o novou terénní službu pro seniory (tísňová péče), rozvoj místního partnerství v sociální oblasti formou informačních setkání zástupců zdravotnických služeb, sociálních služeb a sociálních pracovníků města vykonávajících roli veřejných opatrovníků, osvětovou činnost v oblasti sociální práce ve spolupráci se středními školami formou seminářů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a také vydání informačních materiálů.

Více informací o projektu je uvedeno na stránkách http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg