centrum.jpg

IČO 26594145
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Morávek - ředitel

www.czphk.cz

Návštěvní hodiny:

Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

 

Trutnov - Bc. Iveta Karlecová, tel./fax: 499 813 032, Horská 5/1, 541 01 Trutnov, e-mail: trutnov@czphk_cz

Posláním odborného sociálního poradenství CIOZP Královéhradeckého kraje je napomáhat osobám se zdravotním postižením žijícím v Královéhradeckém kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo společenské izolovanosti, ve které se ocitli v důsledku svého zdravotního postižení bez ohledu na věk, příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Cílem odborného sociálního poradenství CIOZP Královéhradeckého kraje je pomoci osobám se zdravotním postižením, ocitajícím se v tíživé sociální situaci, efektivně využít všech opatření daných zákony a jinými závaznými předpisy a dokumenty a poskytnout jim potřebnou podporu nebo pomoc při řešení jejich problému či situace, ve které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli. Sociální poradenství pomáhá uživatelům napomoci ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu, předcházet jejich sociálnímu vyloučení nebo izolaci a umožnit v maximální možné míře prožít plnohodnotný život v přirozeném domácím prostředí.

Při poskytování odborného sociálního poradenství jsou na všech regionálních pracovištích CIOZP Královéhradeckého kraje dodržovány tyto hlavní zásady: bezplatnost, zachování důstojnosti uživatele, podpora jeho aktivity, motivace a samostatnost, autonomie a podpora, zásady vysoké kvality služby a dodržování lidských práv a svobod.

Důraz je přitom kladen na:
- uplatnění vlastních schopností, vůli jednat na základě vlastního rozhodnutí uživatele;
- respektování osobnosti uživatele, jeho důstojnosti, potřeb a přání;
- individuální přístup k uživateli a jeho potřebám, zejména v oblasti komunikace nebo dalších znevýhodnění vyplývajících ze zdravotního postižení;
- nestrannost a bezpečnost - poradce poskytuje službu nestranně, se zachováním potřebné diskrétnosti a dodržuje zásadu mlčenlivosti.

Cílová skupina
CIOZP Královéhradeckého kraje poskytuje službu odborného sociálního poradenství především osobám v tíživé sociální situaci, ve které se ocitli především v důsledku svého zdravotního postižení, žijícím v Královéhradeckém kraji.

Cílovou skupinou jsou:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením
- osoby s chronickým onemocněním

Sociální poradenství

Základní sociální poradenství
Poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení
nepříznivé sociální situace osob se zdravotním postižením.

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je zaměřené na řešení potřeb osob se zdravotním postižením vyplývající ze zákona o sociálních službách a z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělávání, sociálně právní ochranu.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
  • Sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením zajišťované externím právníkem. 
  • Odborné poradenství zaměřené na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením.
  • Zprostředkování kontaktu na další návazné služby, odborníky, odborná pracoviště, instituce ad.
  • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.
  • Prodej kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, včetně jejich instalace v domácích podmínkách. Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů (viz ceník).
  • Prodej odborných publikací.
  • Zprostředkování odborných konzultací v oblasti architektonických bariér a přístupnosti objektů veřejného a kulturního charakteru.
  • Informace o činnosti jiných občanských sdružení zdravotně postižených, včetně zapojení do sportovního klubu osob se zdravotním postižením.

Poradenské služby (včetně sociálně právního poradenství) jsou poskytovány bezplatně.

Maximální kapacita služby odborného sociálního poradenství je 5 intervenci na každém poradenském pracovišti denně.
 

Ceník půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
/některé pomůcky Hradec Králové/

Kč/den

Předmět výpůjčky

5,-

francouzské hole, podpažní berle, čtyřstopý nástavec hole, švédský podavač, měřič pro diabetiky, sedačka do vany, antidekubitní sedačka

10,-

mechanický vozík, klozetový vozík, chodítko, nájezdové rampy, dětský kočárek REVO 3, infraposlech televize a signalizace bytového a telefonního zvonku pro osoby se sluchovým postižením

15,-

antidekubitní matrace vzduchová s kompresorem, trojkolo LOPED

20,-

zvedák do vany

25,-

koncentrátor kyslíku

30,-

elektrický invalidní vozík, schodolez, el. čtyřkolový vozík Auriga

35,-

polohovací postel s matrací

Leták CIOZP.pdf

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg