Opatrovnictví dětí v řízeních
sp-ochrana-deti.jpg 

Ochrana ohrožených dětí | Opatrovnictví dětí v řízeních | Náhradní rodinná péče  
Kuratela pro děti a mládež | Pravidla a standardy | Obvody a kontakty |

organizace_linka.gif

Opatrovnictví dětí v řízeních

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí zejména v soudních řízeních týkajících se:

-          úpravy péče a výživy dětí,

-          úpravy kontaktů dětí s rodiči, případně dalšími blízkými osobami,

-          změny výchovného prostředí dětí,

-          určení a popření otcovství,

-          pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti,

-          výchovných opatření,

-          jiných důležitých otázek v životě dítěte.

Úkolem opatrovníka je hájit zájmy nezletilých dětí. Opatrovník má práva a povinnosti zástupce účastníka řízení, může navrhovat důkazy, podávat vyjádření a návrhy na rozhodnutí. Na žádost soudu podává zprávy o poměrech dětí.

V souvislosti s výkonem opatrovnictví může pracovník OSPOD jednat s rodiči a dalšími osobami, v odůvodněných případech provádět pohovory s dítětem bez přítomnosti jiných osob. Konkrétní úkony vycházejí z individuální situace dítěte.

Úkolem opatrovníka není hledat ve sporu viníka, pomáhat rodičům zajistit důkazy ani rozhodovat o běžných záležitostech každodenního života dítěte.

Rodičovská odpovědnost náleží i v průběhu sporu rodičům a je na nich, aby zachovali rodičovskou komunikaci a zmírnili dopady sporu na děti. OSPOD může v případě potřeby zprostředkovat dítěti a rodičům odbornou poradenskou pomoc.

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-trhy.png