Ostatní činnost
sp-opatrovnictvi.jpg

| Případová sociální práce | Ostatní činnost | Sociální kurátoři |
| Obvody a kontakty  | Veřejné opatrovnictví | Dokumenty |

organizace_linka.gif

Sociální pracovníci se zabývají kromě případové sociální práce a práce sociálního kurátora dalšími činnostmi: 

- vykonávají agendu související s ustanovením zvláštního příjemce důchodu,

- zabezpečují sociální pohřby osob zemřelých na území města, které neměly žádné příbuzné, včetně cizinců, spolu se zjišťováním podkladů pro dědické řízení,

- plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti,

- zajišťují vydávání „Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou“ v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

- koordinují činnost poskytovatelů sociálních služeb a spolupracují s nimi,

- poskytují pomoc se zajištěním a sjednáním požadované sociální služby u klientů, kteří s ohledem na věk, nemoc či zdravotní postižení nejsou toho sami schopni,

- vykonávají metodickou, analytickou a koncepční činnost v oblasti sociálních služeb.

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-trhy.png