Ostatní SS
ss-socialni-sluzby.jpg

organizace_linka.gif

Přehled sociálních služeb Královéhradeckého kraje, Registr poskytovatelů sociálních služeb, přehled poskytovatelů zajišťujících služby pro specifické cílové skupiny na území bývalého okresu Trutnov i Královéhradeckého kraje.


Přehled sociálních služeb Královéhradeckého kraje  je uveden na „Portálu sociálních služeb Královéhradeckého kraje" a přináší souhrnné informace pro občany, kteří hledají vhodnou sociální službu …
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz.


Přehled všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb je uveden v „Registru poskytovatelů sociálních služeb“, ve kterém jsou uvedeny informace o nabídce sociálních služeb v celé ČR...
http://iregistr.mpsv.cz


Přehled o sociálních službách a službách souvisejících se sociální oblastí v ORP Trutnov určených pro rodiny pečující o seniory, o zdravotně postižené děti a dospělé i rodiny s dětmi a náhradní rodiny je také uveden v informačních publikacích…
https://www.trutnov.cz/folder/680/display/Přehled poskytovatelů zajišťujících sociální služby pro specifické cílové skupiny na území bývalého okresu Trutnov i Královéhradeckého kraje...

 

Domov pro seniory Vrchlabí

poskytovatel pobytových služeb pro seniory – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby

ředitel:

Soňa Mašková, Ing.

adresa:

Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí            

tel:

499 405 250, 499 405 271

e-mail:

dd.vrchlabi@volny_cz

www:

http://www.domov-vrchlabi.cz/

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

poskytovatel dlouhodobé pobytové služby pro osoby od 65 let

ředitel:

Lorencová Ludmila, Ing.

adresa:

Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové n. L.

tel.:

499 321 891, 499 321 892

e-mail:

dd.dknl.soc@mkinet_cz
dd.dvurkral@mkinet_cz

www:

http://www.domovdknl.cz/

Domov sv. Josefa v Žirči

poskytovatel zdravotních a odlehčovacích služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou

zást.řed.:

Dominik Melichar, Mgr.

adresa:

Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové n. L.

tel.:

491 610 600

e-mail:

sekretariat@dsj-zirec_cz

www:

http://www.domovsvatehojosefa.cz/

DIAKONIE ČCE – středisko ve Dvoře Králové n. L.

poskytovatel pobytových a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní centrum pro seniory

ředitel:

Zdeněk Hojný, Mgr.

adresa:

nábř. Benešovo 1067, 544 01 Dvůr Králové n. L.

tel.:

499 621 094, 604 185 740

e-mail:

dvur.kralove@diakonie_cz

www:

http://www.dvur-kralove.diakonie.cz/

Domov bez baiér

poskytovatel pobytových služeb pro osoby s tělesným postižením

ředitel:

Renata Zemková, Ing.

adresa:

Strozziho 1333, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

tel.:

493 622 827

e-mail:

info@usphorice_cz

www:

http://www.usphorice.cz/

Domov na Stříbrném vrchu

poskytovatel pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním

ředitel:

Eva Fremuthová, Mgr., MBA

adresa:

Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v O. h.

tel.:

494 595 117

e-mail:

reditel@uspro_cz

www: 

http://www.uspro.cz/

Oblastní charita Červený Kostelec – Hospic Anežky České

poskytovatel pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením

ředitel:

Miroslav Wajsar, Ing. Mgr.

adresa:

5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec

tel.:

 491 467 030

e-mail:

sekretariat@hospic_cz

www:

http://www.hospic.cz/

Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

poskytovatel pobytových služeb pro osoby s lehkým a středním mentálním či kombinovaným postižením – chráněné bydlení, odlehčovací služby, osobní asistence

vedoucí:

Jana Písaříková, Mgr.

adresa:

čp. 57, 503 12 Všestary

tel.:

495 516 127

e-mail:

socialni.hradeckralove@cervenykriz_eu

www:

http://www.cckhk.cz/

Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s.

poskytovatel služeb pro osoby se zrakovým postižením

vedoucí:

Dagmar Balcarová, Mgr.

adresa:

Okružní 1135/15, 500 03 Hradec Králové

tel.:

495 523 729

e-mail:

hradeckralove@tyflocentrum_cz

www:

http://www.tyflocentrum-hk.cz/

Tichý svět, o.p.s.

poskytovatel služeb pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

vedoucí:

Michaela Novotná, Mgr.

adresa:

Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové 

tel.:

602 635 100

e-mail:

michaela.novotna@tichysvet_cz

www:

http://www.tichysvet.cz/kralovehradecky-kraj

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

poskytovatel sociálního poradenství pro osoby v krizi, seniory, rodiny s dětmi – občanská poradna

vedoucí:

Pavlína Kupková, Mgr.

adresa:

Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové n. L.

tel.:

499 620 431, 731 598 850

e-mail:

poradna.dvur@charitadk_cz

www:

http://www.dk.charita.cz/

Oblastní charita Hradec Králové – intervenční centrum

poskytovatel ambulantních a terénních služeb pro oběti domácího násilí

vedoucí:

Lenka Hodková, Mgr.

adresa:

Kotěrova 847/5, 500 03 Hradec Králové

tel.:

495 530 033, 774 591 383

e-mail:

intervencni.centrum@hk_caritas_cz

www:

http://www.charitahk.cz/

Farní charita Náchod – dům na půli cesty

poskytovatel pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby bez přístřeší, závislé na návykových látkách, pachatelé trestné činnosti ve věku od 19 do 26 let 

vedoucí:

Pavel Zeman, Bc., DiS.

adresa:

Mlýnská 189, 547 01 Náchod

tel.:

491 423 710, 777 322 633

e-mail:

charita.nachod@mybox_cz

www:

http://www.charitanachod.cz/

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

baner-dolce.jpg