Plánování sociálních služeb

komunitni-planovani-1.jpg

organizace_linka.gif

 lista.jpg

 

 

Co je komunitní plánování?

Komunitní plánování je proces, jehož cílem je vytvoření fungujícího systému sociálních služeb v Trutnově a okolí.

Směřuje k vytvoření sítě sociálních služeb, která bude naplňovat potřeby občanů a bude jim pomáhat v situacích, které nedokáží bez pomoci řešit.

 

Komunitní plánování tedy zejména:

→      mapuje stávající systém sociálních služeb

→      hledá slabá místa a  navrhuje jejich řešení

→      koordinuje proces vzniku nových služeb

→      posiluje kvalitu stávajících i nových služeb

→      napomáhá spolupráci občanů, poskytovatelů sociálních služeb a samosprávy apod.

 

Principy komunitního plánování                                                            

→      transparentnost

→      realizovatelný kompromis

→      cykličnost

→      spolupráce, partnerství a dialog účastníků

→      triáda - zapojení:   

1. organizací, které sociální služby poskytují (poskytovatelé sociálních služeb)

2. občanů (uživatelů, klientů služeb)

3. zadavatelů (obce, kraj)

 

Přínosy komunitního plánování                                      

→     do procesu plánování jsou zapojeni občané, zástupci obcí i poskytovatelů služeb

→     sociální služby a informace o nich jsou dostupné

→     služby zvyšují svou kvalitu

→     finanční prostředky jsou vynakládány na služby, které jsou potřeba

→     je možné pružněji vyhodnocovat potřeby občanů i dalších subjektů a reagovat na ně apod.

 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg