Právní výklady a stanoviska MŠMT, rozsudky soudů

Právní výklady a stanoviska MŠMT k některým ustanovením obecně závazných právních předpisů a k diskutovaným otázkám v oblasti školství, přehledy platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, rozhodnutí soudů ...

 

PRÁVNÍ VÝKLADY MŠMT (soubory)

Právní výklady MŠMT  č. 1/2007

Právní výklady MŠMT  č. 3/2006          Právní výklady MŠMT  č. 2/2006          Právní výklady MŠMT  č. 1/2006

Právní výklady MŠMT  č. 1/2005

Právní výklady MŠMT  č. 4/2004
texty právních výkladů k nové školské legislativě (k právnímu stavu po 1. lednu 2005)

Právní výklady MŠMT  č. 3/2004
texty právních výkladů aktualizované k právnímu stavu od 1. ledna 2005

Právní výklady MŠMT  č. 2/2004
texty právních výkladů aktualizované k právnímu stavu od 1. ledna 2005

Právní výklady MŠMT  č. 1/2004
texty právních výkladů aktualizované k právnímu stavu od 1. ledna 2005PRÁVNÍ A METODICKÉ VÝKLADY - STANOVISKA, INFORMACE MŠMT (jednotlivé)

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. (z 14. 5. 2015)  zde

Metodický výklad MŠMT k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdě
jších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb (ze září 2014)zde

Stanovisko MŠMT k účastníkům řízení o přijetí k základnímu (předškolnímu) vzdělávání - odpověď na dotaz KÚ (z 6. 5. 2014)  zde

I
nformace MŠMT o právní úpravě úhrady neinvestičních výdajů na školská zařízení mezi obcemi (z 29. 11. 2013)  zde

K § 23 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stav k 11. 3. 2013)  
zde

Výklad vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. (stav k 1. 9. 2011)   zde

Informace MŠMT k rozhodování ředitele mateřské školy o prominutí či snížení úplaty za předškolní vzdělávání v souvislosti se zrušením sociálního příplatku (stav k 1. 1. 2011)   zde

Stanovisko MŠMT k dotazu týkajícímu se lhůty pro zavedení elektronické podoby spisové služby ve školách a školských zařízeních (z 22. 7. 2010)   zde

Informace MŠMT - právní výklad k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona (z 26. 2. 2009)   zde

Informace MŠMT školám ve věci odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení za škodu způsobenou dětem, žákům či studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti (z 22. 5. 2007)   zde

Stanovisko MŠMT k pojmu "kompletizace zájezdů" (z 24. 10. 2006)   zde

Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb. (z 30. 12. 2004)   zdePLATNÉ PŘEDPISY V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy - stav k 1. 6. 2010

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy - stav k 15. 1. 2009

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy - stav k 30. 11. 2007

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy - stav k 31. 10. 2006

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy - stav k 1. 8. 2005ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Předškolní vzdělávání
               I.,               II.,               III.

Základní vzdělávání                  dotazy č. 1 až 42,          dotazy k nástup dítěte do ZŠ a odklad PŠD       ROZHODNUTÍ SOUDŮ

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 Aps 3/2010-112 z 5. 5. 2011 - právo na přístup ke školnímu stravování   zdeNahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

baner-dolce.jpg