Případová sociální práce
sp-opatrovnictvi.jpg

| Případová sociální práce | Ostatní činnost | Sociální kurátoři |
| Obvody a kontakty  | Veřejné opatrovnictví | Dokumenty | 

organizace_linka.gif

Sociální pracovníci oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví pomáhají řešit nepříznivé sociální situace, které mohou vzniknout převážně v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislosti např. na návykových látkách, zdravotního postižení či nemoci.

 Sociální pracovníci v rámci případové sociální práce:

- poskytují odborné sociální poradenství osobám v nepříznivých životních situacích,

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností pomáhají k sociálnímu začleňování osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení, způsobu života, příjmové nedostatečnosti a jiné sociální situace ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zajišťují výkon činností v oblasti přímé práce s klientem,

- poskytují pomoc osobám, které ji sami požadují,

- pracují s osobami ohroženými exekucí a zadluženými (dluhové poradenství, nápomoc při hospodaření s financemi),

- vykonávají terénní sociální práci (sociální šetření v přirozeném prostředí klientů, depistáž – vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci, doprovod klientů při jednání na ostatních úřadech)

- vedou a zpracovávají agendovou dokumentaci včetně standardizovaného záznamu v jednotném informačním systému Ministerstva práce a sociálních věcí,

- spolupracují s dalšími organizacemi v souvislosti s řešením životních situací klientů (neziskové organizace, organizace státní a veřejné správy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, soudy, městská a státní policie).

01-18-1418-meu-letak-sp-5.jpg

02-18-1418-meu-letak-sp-5.jpg

Případová sociální práce.pdf

 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-trhy.png