ŘÍDÍCÍ SKUPINA


lista.jpg

Řídící skupina je poradním orgánem pro garanta KPSS pana Mgr. Tomáše Hendrycha. 

Její úlohou je především zastřešovat výkon pracovních skupin, souvisle spolupracovat s koordinátorem a zvažovat jednotlivé postupy, kroky, které budou v rámci procesu KPSS uskutečňovány. Průběžné dění a návrhy z KPSS řídící skupina prezentuje na jednání Rady města Trutnov.

 

Řídící skupina se řídí jednacím řádem. Schází se pravidelně každý měsíc, či v krizových případech i častěji. Jednání řídící skupiny není veřejné. 

Představitelé řídící skupiny

Mgr. Tomáš Hendrych

MUDr. Silvie Šidáková

Mgr. Dušan Rejl

Mgr. Dagmar Tmějová

Bc. Margita Hosmanová

Irena Vondráčková

Mgr. Lucie Chaloupková  

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg