Sociální kurátoři
sp-opatrovnictvi.jpg

| Případová sociální práce | Ostatní činnost | Sociální kurátoři |
| Obvody a kontakty  | Veřejné opatrovnictví | Dokumenty |

organizace_linka.gif

Každý občan má právo během a také po návratu z výkonu trestu odnětí svobody nebo ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy kontaktovat sociálního kurátora, objasnit mu svou životní situaci a domluvit se na spolupráci při řešení konkrétních problémů. Osoby propuštěné z výkonu trestu nebo ústavní a ochranné výchovy mohou být ohroženy sociálním vyloučením a proto mají možnost obrátit se dle svého trvalého bydliště na příslušný městský úřad a požádat o pomoc sociálního kurátora. 
Sociální kurátoři zdejšího oddělení pomáhají řešit situace občanům s trvalým pobytem na území města Trutnova a v přilehlých obcích v rámci obvodu obce s rozšířenou působností.

Sociální kurátoři zajišťují:

- odborné sociální poradenství a služby osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, před a po jejich propuštění, včetně administrativních náležitostí,

- v rámci sociální práce provádí návštěvy v zařízeních, zprostředkovávají kontakty na příbuzné a možné zaměstnavatele po propuštění z výkonu trestu,

- pomoc při řešení sociální situace těchto osob (zprostředkování bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vyřízení osobních dokladů apod.),

- spolupráci s Probační a mediační službou ČR, Vězeňskou službou ČR, se sociálními pracovníky ve věznicích a s Policií ČR.

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg