Sociální služby na území města Trutnova

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a subjektů zajišťujících navazující služby, které jsou zřízeny, založeny městem Trutnovem, Královéhradeckým krajem a dalšími právnickými osobami a působí na území města Trutnova.

Sociální služby na území města Trutnova 

Domov pro seniory Trutnov

poskytovatel dlouhodobé pobytové služby pro seniory, kteří dosáhli věku  rozhodného pro přiznání starobního důchodu

ředitel:

Irena Vondráčková

adresa:

Rudolfa Frimla 936, 541 01 Trutnov             

tel:

pracoviště Rudolfa Frimla  499 949 500 ústředna

pracoviště Dělnická 499 949 600 ústředna

email:

info@domovtrutnov_cz

www:

http://www.domovtrutnov.cz/ 

Pečovatelská služba Trutnov

poskytovatel terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, seniory

ředitel:

Petr Forejtek, Ing.

adresa:

Dělnická 161, 541 01 Trutnov

tel.:

pracoviště Dělnická 739 547 914, 603 230 120, 733 156 858 - sociální pracovnice

pracoviště Tichá 739 547 917, 731 790 587

pracoviště Rudolfa Frimla 739 262 968

pracoviště Kryblická 739 547 916, 604 220 550

e-mail:

forejtek@pecsluzba-tu_cz

topalovska@pecsluzba-tu_cz

www:

http://www.pecsluzba-tu.cz/

Oblastní charita Trutnov

poskytovatel terénní pečovatelské a ošetřovatelské služby, osobní asistence pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi a seniory, hospicové péče, služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, dobrovolnictví, půjčování zdravotních pomůcek

ředitel:

Jiří Špelda, JUDr. Ing.

adresa:

Dřevařská 332, 541 03 Trutnov 3 – Poříčí

tel.:

499 817 366, 777 736 071

777 736 071 - vrchní sestra zdravotnické služby,
777 736 079 - vedoucí pečovatelské služby,

733 755 828 - vedoucí osobní asistence

e-mail:

oblastni.charita.trutnov@seznam_cz

www:

http://www.charitatrutnov.cz/

RIAPS, regionální institut ambulantních psychosociálních služeb

poskytovatel sociálních a zdravotních služeb - ambulance, manželské a rodinné poradenství, kontaktní centrum a terénní služby pro uživatele návykových látek, stacionář RIAPS pro osoby s duševním onemocněním,  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ředitel:

Zuzana Kozáková,  MUDr.

adresa:

Procházkova 818, 541 01 Trutnov

tel.:

ústředna 499 814 890, ambulance 725 720 341,

poradna  731 441 264, nízkoprah. zařízení 731 441 268,

KC 731 441 267, stacionář RIAPS 725 720 375

e-mail:

riaps@riaps_cz

www:

http://www.riaps.cz/

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené

poskytovatel ambulantních sociálních služeb v denním stacionáři pro osoby s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným postižením, které nejsou trvale upoutány na lůžko a s kombinovaným mentálním a tělesným postižením /pracoviště Náchodská/ a denní zdravotně-pedagogické péče pro děti předškolního věku /pracoviště Kryblická/

ředitel:

Renata Bezděková

adresa:

Kryblická 423, 541 01 Trutnov

tel.:

pracoviště Kryblická   499 813 066

pracoviště Náchodská 499 826 631

e-mail:

stacionar@trutnov_cz

stacionar-skola@trutnov_cz

www:

http://www.stacionartrutnov.cz/

Most k životu, o.p.s.

poskytovatel azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi, služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

ředitel:

Michal Bořek, Mgr.

adresa:

Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3

tel.:

499 841 998, 777 303 115

e-mail:

mostkzivotu@volny_cz

www:

http://www.mostkzivotu.cz/

Ambeat Health Care a.s., Sanatorium Trutnov

poskytovatel lůžkové, ošetřovatelské, rehabilitační péče a sociálních lůžek, komplexní následné péče

vedoucí:

Yveta Jančovičová

adresa:

Novodvorská 617, 541 01 Trutnov

tel.:

 499 812 424, 702 014 500

e-mail:

info@ambeat_cz

www: 

http://www.sanatoriumtrutnov.cz/

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. - regionální pracoviště Trutnov

poskytovatel odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb pro seniory i osoby se zdravotním postižením, půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

vedoucí:

Věra Stasiňková

adresa:

Horská 5, 541 01 Trutnov

tel.:

 499 813 032

e-mail:

trutnov@czphk_cz

www: 

http://www.czphk.cz/

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – odbočka Trutnov

poskytovatel sociálně aktivizačních služeb pro zrakově postižené občany

vedoucí:

Adriana Teplá

adresa:

Horská 5, 541 01 Trutnov

tel.:

 778 702 410  

e-mail:

trutnov-odbocka@sons_cz

www:

http://www.sons.cz/

Klub vozíčkářů Trutnov - BUKOVINKA, o.s.

provozovatel klubové činnosti, zájmových aktivit pro vozíčkáře i pro občany s jiným tělesným či psychickým handicapem

předseda:

Radek Pokorný

adresa:

Úpická 146, 541 01 Trutnov

tel.:

předseda 603 819 840, ředitel 732 475 395

email:

vozickari@seznam_cz

www:

http://weby.trutnov.cz/vozik 


      

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg