Trutnov bez překážek

Na začátku dubna zahájila činnost radou města nově zřízená pracovní skupina „TRUTNOV BEZ PŘEKÁŽEK“. Cílem této skupiny bude odstraňování překážek i dalších komplikací při pohybu v souvislosti s využíváním městského prostoru. Vznik skupiny inicioval městský zastupitel Ing. arch. Michal Rosa, který byl též zvolen do funkce předsedy. 

Fungování skupiny je rovněž dalším krokem k naplňování opatření a priorit stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 - 2020.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 - 2020.pdf

"V tuto chvíli vnímáme tři skupiny obyvatel, kterým bychom se chtěli věnovat, ale je možné, že svůj zájem v budoucnosti rozšíříme“, říká Michal Rosa a dodává, že „nyní jsou to však zejména tělesně a smyslově postižené osoby, senioři a rodiče s malými dětmi. Ti všichni každodenně řeší situace, kdy musí překonávat větší či menší potíže ve využívání veřejného prostoru. Naším úkolem bude tyto překážky pojmenovat a hledat způsob, jak je odstranit.“ Tématům uvedených tří skupin odpovídá i složení komise, kde mají své zastoupení vozíčkáři, senioři i rodiče, dále pak pracovníci Odboru rozvoje města a Odboru sociálních věcí.

Pracovní skupina nejprve vyhodnotí stávající situaci, zkontroluje jednotlivá zařízení, která již existují, a prověří jejich provozuschopnost. Postupně posoudí jednotlivé veřejné budovy v majetku města Trutnova s ohledem na jejich přístupnost a doporučí kroky ke zlepšení. Rychlost odstraňování jednotlivých překážek bude pochopitelně závislá na finanční náročnosti navržených úprav. Například doplnění chybějícího vybavení a přebalovacích pultů do stávajících toalet pro imobilní osoby bude v řádu tisíců korun a může proběhnout velmi rychle. Oproti tomu zpřístupnění kina nebo Staré radnice, které bude finančně náročné a bude spojeno s větším zásahem do objektu nebo s jeho celkovou rekonstrukcí, si vyžádá delší časový horizont.

Jsem přesvědčen, že nadšení pro věc, v jehož duchu se neslo první jednání skupiny, se brzy promítne i do hmatatelných výsledků. Nicméně největší výzvou pro mě osobně je přesvědčit veřejnost o prospěšnosti a důležitosti této práce, protože ze své praxe vím, že tato tématika bývá často opomíjena a zcela nepochopitelně bagatelizována. Přesto věřím, že podnětné návrhy obdržíme i od občanů města,“ dodává Michal Rosa. V neposlední řadě bude práce skupiny dalším rozšířením portfolia sociálních aktivit, na které město Trutnov klade dlouhodobě velký důraz.

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg