Veřejné opatrovnictví
sp-opatrovnictvi.jpg

| Případová sociální práce | Ostatní činnost | Sociální kurátoři |
| Obvody a kontakty  | Veřejné opatrovnictví | Dokumenty |

organizace_linka.gif

Mezi další činnosti oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví patří také výkon funkce veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti.

K omezení svéprávnosti člověka může dojít zejména v těchto případech, když:

-  člověk trpí duševní poruchou
-  není schopen se sám o sebe postarat
-  není schopen sám nakládat s finančními prostředky
-  je lehce ovlivnitelný k podepisování různých smluv
-  nemá reálný náhled na svůj zdravotní stav
-  má sklony k sebepoškozování, sebevražedné úmysly atd.

Řízení o omezení svéprávnosti osoby je započato podáním podnětu či návrhu (včetně zprávy o aktuálním zdravotním stavu) u okresního soudu. Návrh/podnět může podat kdokoli, právnické i  fyzické osoby, např. rodinní příslušníci, přátelé, známí, lékaři, městský úřad, všichni ti, kteří přicházejí do kontaktu s danou osobou.

Po podání podnětu/návrhu soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení o omezení svéprávnosti. Pokud je řízení zahájeno, ustanoví soud znalce z oboru psychiatrie, který následně vypracuje znalecký posudek na posuzovanou osobu, poté je nařízeno ústní jednání. Soud za účasti znalce, navrhovatele a posuzované osoby vydá rozsudek.

Pracovníci oddělení - veřejní opatrovníci:

- vykonávají funkci veřejného opatrovníka, je-li jím určeno město, hájí zájmy klientů při konzultacích, jednáních s jinými odborníky a institucemi, přímo zajišťuje nebo koordinuje hospodaření s prostředky klientů dle rozhodnutí soudu,

- zastupují opatrovance při všech úkonech, ve kterých není schopen samostatně právně jednat, a to v rozsahu rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,

- účastní se jednání u soudu týkajících se opatrovaných osob,

- zajišťují opatrovancům základní životní potřeby, samostatné bydlení v nájemním bytě nebo ubytování na ubytovně, případně v zařízeních poskytujících sociální služby a péči,

- zajišťují opatrovancům léčbu v akutní fázi nemoci, včetně umístění v nemocnici nebo ve specializované léčebně,

- provádí sociální šetření na základě dožádání (výzvy) soudu k prověření péče poskytované jinými opatrovníky. 

01-18-1418-meu-letak-vo-screen4.jpg

02-18-1418-meu-letak-vo-screen4.jpg

Veřejné opatrovnictví - leták

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg