Videoprevence Policie ČR

Na prevenci kriminality a negativních společenských jevů jsou zaměřeny nové videospoty královéhradecké a pardubické policie. Věnují se aktuálně problematickým tématům - rizikům virtuální komunikace, trestné činnosti páchané na seniorech, kapesním krádežím, agresi ve spojitosti s alkoholem a drogami u mládeže, nebezpečnému pohybu dětí v silničním provozu a vloupání do motorových vozidel. Odkazy na ně vám nyní přinášíme - vyplatí se prohlédnout si je a dle možnosti i dále šířit. Děkujeme. 

Článek o spotech, ve kterém je odkaz na shlédnutí a stažení
profesionálně vytvořených videospotů, najdete zde:

http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx

Od září 2015 je spuštěna preventivní kampaň královéhradecké a pardubické policie spočívající v distribuci profesionálně vytvořených preventivních videospotů. Preventivní videospoty obsahují 6 preventivních témat ve 14 snímcích zaměřených na prevenci kriminality a negativní jevy ve společnosti. Videoklipy jsou šířeny různorodou audiovizuální formou od promítání při preventivních přednáškách, cestou internetu, sociálních sítí, obrazovek… až po promítání v kinech.

Jedná se o níže uvedená témata:

1.      rizika virtuální komunikace – neobezřetné sdílení osobních dat (fotografií) dětmi a mládeží v rámci internetu leckdy i cizím lidem. Snímek upozorňuje na rizika sdílení osobních fotografií. Dle zkušeností vyšetřovatelů jsou děti a mládež, vlastně leckdy i dospělí jedinci, schopni zasílat své nahé fotografie nejen svým „přátelům“, ale i cizím lidem, které „znají“ pouze přes virtuální prostředí. Tato činnost s sebou nese následně velká rizika ať formou kyberšikany, vydírání, vyhrožování, či riziko zvané kybergrooming.

K tématu jsou vyhotoveny dvě videa (resp. 4). Jeden snímek je zaměřen na cílovou skupinu dětí a mládeže (potažmo i těch ostatních, co jsou schopni své intimní fotky posílat cizím) a druhý snímek je určen pro jejich rodiče. (cíl. skupina uživatelé internetu  děti, mládež…) (cíl. skupina rodiče uživatelů internetu)

2.      trestná činnost páchaná na seniorech – téma zaměřené na informování obyvatel seniorského věku o rizicích, trestné činnosti, která jim hrozí ze strany pachatelů této trestné činnosti. O těchto radách hovoří dlouhá verze videa. Krátká verze upoutává na soutěž s názvem „Vyzbroj si svou babičku – dědečka“, která spočívá ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora, tak aby se dokázal účinně bránit trestné činnosti páchané na seniorech. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili možná rizika a senior byl díky tomu s nimi srozuměn. (cíl. skupina – krátká verze potomci seniorů / dlouhá verze senioři)

3.      kapesní krádeževidea v tomto tématu upozorňují na riziko kapesních krádeží a krádeží odložených věcí. (cíl. skupina široká veřejnost)

4.      agrese ve spojitosti s alkoholem a drogami u mládeže – téma zaměřené na rizikové jednání dětí a mládeže ve spojitosti s užíváním alkoholu a drog s možným agresivním chováním. Ve videu jsou mimo jiné zachyceny změny na člověku díky užívání návykových látek. (cíl. skupina děti, mládež a jejich rodiče)

5.      nebezpečný pohyb dětí v silničním provozu – toto téma hovoří o základních návycích mladých účastníků silničního provozu a především o výchově samotných rodičů dětí v této oblasti. Cílovou skupinou jsou právě rodiče dětí, kteří se leckdy rizikově pohybují na vozovkách či v jejich okolí. (cíl. skupina rodiče dětí využívajících silniční provoz)

6.      vloupání do motorových vozideltoto téma je zaměřeno na problematiku krádeží věcí z vozidel, kdy především upozorňuje na známé heslo „auto není trezor“. (cíl. skupina široká veřejnost)

Ke každému tématu jsou vždy dvě videa, a to krátká (cca 30 vteřin) a dlouhá verze (2,5 – 4 minuty).

Jedná se o preventivní projekt krajského ředitelství policie Královéhradeckého a Pardubického kraje, kdy tvorba videospotů byla financována z finančních prostředků Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.

Daná videa jsou samozřejmě distribuována zdarma a mohou být dle vlastního zvážení užívána kdekoliv. 

nprap. Pižlová Šárka, DiS.
tisková mluvčí PČR Trutnov

 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg