Výjimky z počtu dětí-žáků ve třídách trutnovských MŠ a ZŠ

Informace o nejvyšších povolených počtech dětí (žáků) ve třídách  Mateřské školy, Trutnov a třídách základních škol zřizovaných městem Trutnov.VÝJIMKY Z POČTU DĚTÍ - ŽÁKŮ

V souladu s § 23 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel školy povolit výjimku mj. do 4 dětí (žáků) z nejvyššího počtu pro třídu mateřské školy (základní školy) stanoveného příslušným prováděcím předpisem MŠMT.


VE TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY, TRUTNOV

Rada města Trutnova povolila dne 7. 2. 2005 usnesením č. 2005-189/3  Mateřské škole, Trutnov výjimku do 4 dětí z nejvyššího počtu stanoveného pro třídu mateřské školy, a to za předpokladu, že nebude navýšena celková kapacita subjektu a že zvýšení počtu dětí nebude na úkor vzdělávací činnosti subjektu, bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (viz příloha).
Vzhledem k tomu, že se dle § 2 odst. 2 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí, lze po udělení výjimky od zřizovatele naplňovat jednotlivé třídy Mateřské školy, Trutnov až do počtu 28 dětí

Rada města Trutnova povolila dne 8. 5. 2007 usnesením č. 2007-554/9  Mateřské škole, Trutnov rovněž výjimku do 4 dětí z nejvyššího počtu stanoveného pro třídu dětí se zdravotním postižením - tzv. speciální třídu (viz příloha). Zřízení této třídy na pracovišti MŠ V Domcích 106 bylo podmíněno souhlasem KÚ Královéhradeckého kraje.
Dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb. má třída pro děti se zdravotním postižením nejvíce 14 dětí a po udělení výjimky od zřizovatele ji lze naplnit až do počtu 18 dětí


VE TŘÍDÁCH TRUTNOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
 
Rada města Trutnova povolila dne 30. 5. 2005 usnesením č. 2005-720/11 základním školám, které město zřizuje, výjimku do 4 žáků z nejvyššího počtu stanoveného pro třídu základní školy, a to za předpokladu, že nebude navýšena celková kapacita subjektu a že zvýšení počtu žáků nebude na úkor vzdělávací činnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (viz příloha).

Vzhledem k tomu, že se dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, třída ZŠ naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků, lze po udělení výjimky od zřizovatele naplňovat třídy trutnovských ZŠ až do počtu 34 žáků.

Výjimka se současně vztahuje na třídy ZŠ pro žáky se zdravotním postižením, které dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mají nejvíce 14 žáků a po udělení výjimky od zřizovatele je lze naplnit až do počtu 18 žáků


 


 
 
 
 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg