Zápis do Mateřské školy, Trutnov pro školní rok 2019/2020

Oznámení místa, termínu a doby podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Trutnov na školní rok 2019/2020, pravidla pro přijímání dětí do MŠ a přestupy mezi jednotlivými pracovišti.

 
OZNÁMENÍ
 
O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Mateřská škola, Trutnov oznamuje, že v termínu 02.05.2019 a 03.05.2019 (čtvrtek a pátek od 10:00 do 16:00 hodin) bude probíhat na jednotlivých pracovištích zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.
Zákonný zástupce, který bude mít zájem o umístění dítěte na některé z pracovišť subjektu, se k zápisu dostaví ve výše uvedeném termínu nejlépe  s dítětem a jeho rodným listem (v případě zdravotního postižení s vyjádřením školského poradenského zařízení). Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a bližší informace o průběhu zápisu lze získat na vybraných pracovištích Mateřské školy, Trutnov -
http://www.mstrutnov.cz/:MŠ SLUNÍČKO
KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov
vedoucí pracoviště: Eva Kisková 
tel.: 499 814 957, e-mail: e.kiskova@mstrutnov_cz

 
MŠ DELFÍNEK

GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov
vedoucí pracoviště: Miroslava Babková 
tel.: 499 816 354, e-mail:
 m.babkova@mstrutnov_cz
 
MŠ DRÁČEK
ŽIŽKOVA 465, 541 01 Trutnov
vedoucí pracoviště: Bc Ilona Nesvadbová
tel.: 499 817 632, e-mail:
i.nesvadbova@mstrutnov_cz 
 
MŠ POHODA
V DOMCÍCH 106, 541 01 Trutnov
vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Trnovská
tel.: 499 815 711, e-mail: p.trnovska@mstrutnov_cz 
 
MŠ DUHA
TKALCOVSKÁ 542, 541 01 Trutnov
vedoucí pracoviště: Kamila Burešová 
tel.: 499 816 701, e-mail: k.buresova@mstrutnov_cz
 
   
MŠ KYTIČKY
NOVODVORSKÁ 617, 541 01 Trutnov
vedoucí pracoviště: Bc. Lenka Mullerová 
tel.: 499 814 915, e-mail: l.mullerova@mstrutnov_cz
 
 
MŠ ČTYŘLÍSTEK
ÚPSKÁ 559, 541 02 Trutnov 2
vedoucí pracoviště: Bc. Dana Faltová 
tel.: 499 732 363, e-mail: d.faltova@mstrutnov_cz
 
  
MŠ SRDÍČKO
HORSKÁ 282, 541 02 Trutnov 2
vedoucí pracoviště: Mgr. Radomíra Viková
tel.: 499 733 387, e-mail: r.vikova@mstrutnov_cz
 
  
STONOŽKA
BENEŠOVA 222, 541 03 Trutnov 3
vedoucí pracoviště: Iveta Patzeltová 
tel.: 499 841 690, e-mail: i.patzeltova@mstrutnov_cz
 
  
MŠ KULÍŠEK
VOLETINY 128, 541 03 Trutnov 3
vedoucí pracoviště: Marcela Jarkovská 
tel.: 499 841 215, e-mail: m.jarkovska@mstrutnov_cz
  

MŠ SEDMIKRÁSKA
KRYBLICKÁ 423, 541 01 Trutnov
vedoucí pracoviště: Mgr. et Mgr. Lenka Tomášková, DiS. 
tel.: 499 813 066, e-mail: l.tomaskova@mstrutnov_czZásady pro přijetí dítěte do MŠ

Děti budou na jednotlivá pracoviště Mateřské školy, Trutnov přijímány na základě předem stanovených zásad - kritérií (viz příloha).

V souladu s § 34 odst. 3 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2019/2020 nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Trutnově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Nově jsou v zásadách upraveny podmínky pro přijetí dítěte do třídy se vzdělávacím obsahem Montessori pedagogiky - Čl. I, odst. c) zásad.

Zásady upravují rovněž přijímání dětí do Mateřské školy, Trutnov mimo termín zápisu, tj. v průběhu školního roku 2019/2020, a přestupy dětí mezi jednotlivými pracovišti MŠ.


 UPOZORNĚNÍ:
O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí ! Příloha:
Zásady pro přijetí dítěte do MŠ Trutnov pro školní rok 2019/2020

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg