Změna provozu Mateřské školy, Trutnov - červenec a srpen 2017

Změna provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy, Trutnov v období od 03.07.2017 do 31.08.2016 (v přílohách týdenní rozpis provozu jednotlivých pracovišť MŠ a právní výklad dané problematiky).


OZNÁMENÍ

O ZMĚNĚ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY, TRUTNOV
V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2017


Na základě § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, lze provoz mateřské školy v měsících červenci a srpnu podle místních podmínek omezit nebo přerušit. Rozsah omezení (přerušení) stanovuje ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem.

V souladu s výše uvedenou vyhláškou ředitelka Mateřské školy, Trutnov stanovila po projednání v Radě města  Trutnova (usnesení RM_2017-206/4 ze dne 27.02.2017)  změnu provozu jednotlivých pracovišť MŠ od 03.07.2017 do 31.08.2017 (viz příloha). V případě, že zákonný zástupce projeví zájem o docházku dítěte do MŠ v měsících červenci a srpnu, je třeba, aby o této skutečnosti včas informoval vedoucí pracoviště, kam dítě pravidelně dochází - podal žádost, a to nejpozději do 01.06.2017.

Bližší informace k podání žádosti a organizaci provozu od 03.07.2017 do 31.08.2017 lze získat na všech pracovištích Mateřské školy, Trutnov  http://www.mstrutnov.cz/.


Pozn.:
Problematiku omezení nebo přerušení provozu mateřské školy řeší mj. Právní výklady MŠMT č. 2/2006.


 
 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg