Zdravotní ústav Hradec Králové

Informace o poskytovaných službách.

Zdravotní ústav zajišťuje odběry a vyšetření pitné, teplé a odpadní  vody, vod z plaveckých a koupelových bazénů, vod destilovaných, mikrobiologické kontroly sterilních a nesterilních ploch pro zdravotnictví, potravinářství, služby a pod, stanovení radonu  v budovách, poradenskou činnost z hlediska měřitelných faktorů pracovního prostředí, měření faktorů pracovního prostředí (hluk, vibrací, osvětlení, prach, chem. škodliviny atd.), měření prostředí budov, analýzy čistírenských kalů, odpadů a jiných materiálů....

Služby jsou určeny právnickým a fyzickým osobám za úhradu.

Další informace o činnostech ZÚ HK na http://www.zuhk.cz/

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

baner-dolce.jpg