Na obsah stránky

 

Úřední deska

Otevřená data na základě zákona č. 261/2021, kterým se mění některé zákony s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Jedním z bodů tohoto zákona je nová povinnost zveřejňovat naši úřední desku od 1.2. 2022, také jako otevřená data. Podmínky pro využití otevřených dat se dozvíte na portálu otevřených dat.


Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
RM 2022-1343/22 25.11.2022 - 12.1.2023 Záměr města - pronájem nebytových prostor - Dlouhá 645, Trutnov - garáž Město Trutnov Pronájem nebytů
25.11.2022 - 12.12.2022 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení RM 22-2022 Město Trutnov pronájem a výpůjčka
MUTN 116826/2022 24.11.2022 - 6.12.2022 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Marek Růžička MěÚ Trutnov Uložení písemností
MUTN 116686/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Brixiho v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 116673/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Dřevařská v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 116643/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Na Dvorkách v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 116633/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. U Stadionu v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 116532/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Svažitá v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 116515/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Horská v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 116488/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Za Vodou v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 116299/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - ŘSD přeložka 110 kV v obci Trutnov, částech obce Starý Rokytník a Poříčí MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 116119/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Exekuční příkaz č.: 091 EX 06108/22-009 ----- Ostatní zprávy
24.11.2022 - 12.12.2022 Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů ----- Oznámení
KU KHK – 36391/ZP/2022 - 4 23.11.2022 - 8.12.2022 Návrh opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa pro ř. km 57,866 – 72,516 Královéhradecký kraj Veřejná vyhláška
23.11.2022 - 13.12.2022 Návrh rozpočtu města Trutnova na rok 2023 Město Trutnov Ostatní zprávy
22.11.2022 - 13.12.2022 Přerušení dodávky elektřiny 12.12.2022 ----- Oznámení
MUTN 115544/2022 22.11.2022 - 8.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místních komunikacích v ul. Bulharská, Pražská, Jihoslovanská, Palackého, Havlíčkova a Krakonošovo náměstí v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MZP/2022/710/4284 22.11.2022 - 7.12.2022 Předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027" ----- Oznámení
MUTN 111418/2022 22.11.2022 - 7.12.2022 Dražební vyhláška č.: 158 ED 20/22-8 ----- Dražební vyhláška
MUTN 97502/2022 21.11.2022 - 7.12.2022 Veřejná vyhláška - Zařazení účelové komunikace na p.p.č. 2631, 2632, 2643/5 v obci Trutnov, části obce Starý Rokytník do kategorie místní komunikace III. třídy MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
Vytvořeno 24.5.2019 | přečteno 295039x | tana
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load