Na obsah stránky

 

Úřední deska

Otevřená data na základě zákona č. 261/2021, kterým se mění některé zákony s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Jedním z bodů tohoto zákona je nová povinnost zveřejňovat naši úřední desku od 1.2. 2022, také jako otevřená data. Podmínky pro využití otevřených dat se dozvíte na portálu otevřených dat.


Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
24.11.2022 - 12.12.2022 Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů ----- Oznámení
KU KHK – 36391/ZP/2022 - 4 23.11.2022 - 8.12.2022 Návrh opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa pro ř. km 57,866 – 72,516 Královéhradecký kraj Veřejná vyhláška
23.11.2022 - 13.12.2022 Návrh rozpočtu města Trutnova na rok 2023 Město Trutnov Ostatní zprávy
22.11.2022 - 13.12.2022 Přerušení dodávky elektřiny 12.12.2022 ----- Oznámení
MUTN 115544/2022 22.11.2022 - 8.12.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místních komunikacích v ul. Bulharská, Pražská, Jihoslovanská, Palackého, Havlíčkova a Krakonošovo náměstí v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MZP/2022/710/4284 22.11.2022 - 7.12.2022 Předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027" ----- Oznámení
MUTN 111418/2022 22.11.2022 - 7.12.2022 Dražební vyhláška č.: 158 ED 20/22-8 ----- Dražební vyhláška
MUTN 97502/2022 21.11.2022 - 7.12.2022 Veřejná vyhláška - Zařazení účelové komunikace na p.p.č. 2631, 2632, 2643/5 v obci Trutnov, části obce Starý Rokytník do kategorie místní komunikace III. třídy MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
18.11.2022 - 5.12.2022 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 22-2022 Město Trutnov pronájem a výpůjčka
MUTN 114093/2022 16.11.2022 - 2.12.2022 Výběrové řízení - vedoucí oddělení dopravně správních agend Město Trutnov Výběrové řízení
16.11.2022 - 6.12.2022 Přerušení dodávky elektřiny 05.12.2022 ----- Oznámení
MUTN 110304/2022 16.11.2022 - 2.12.2022 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce ulice Na Terase v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
KUKHK–39138/ZP/2022 16.11.2022 - 1.12.2022 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje pro období 2016–2025“ Královéhradecký kraj Oznámení
UZSVM/HTU/6054/2022-HTUM 15.11.2022 - 9.12.2022 Aukční vyhláška č. HTU/18/2022 ----- Oznámení
UZSVM/HTU/5969/2022-HTUM 15.11.2022 - 9.12.2022 Aukční vyhláška č. HTU/21/2022 ----- Oznámení
KUKHK-36185/ZP/2022-4 15.11.2022 - 30.11.2022 Návrh opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Olešnice ř. km 9,11 - 15,53 Královéhradecký kraj Veřejná vyhláška
MZP/2022/710/4180 15.11.2022 - 30.11.2022 Posuzování vlivů na ŽP - Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2021 - 2027 ----- Oznámení
MUTN 113293/2022 14.11.2022 - 30.11.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Náchodská v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
MUTN 113283/2022 14.11.2022 - 30.11.2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Kiesewettrova v obci Trutnov MěÚ Trutnov Veřejná vyhláška
11.11.2022 - 2.12.2022 Aukční vyhláška č. HTU/20/2022 ----- Oznámení
Vytvořeno 24.5.2019 | přečteno 294585x | tana
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load