Na obsah stránky

 

Reakce k pronájmu prostor v čp. 136 ,,bývalé Vesny“

S ohledem na obdržené dotazy a diskuze na sociálních sítích reagujeme na situaci, která vznikla kolem tématu pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 136 v Bulharské ulici.

S ohledem na obdržené dotazy a diskuze na sociálních sítích reagujeme na situaci, která vznikla kolem tématu pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 136 v Bulharské ulici.

  1. K 31.12.2015 podala společnost Vesna, a. s., výpověď z nájemní smlouvy na prostory v Bulharské ulici čp. 136. Přestože město jí nabídlo možnost jednat o ceně, odmítla. Záměr města prostory znovu pronajmout byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 21.10.2015 do 8.01.2016 a následně v sekci Starší nabídky nebytových prostor až do listopadu 2016. Žádný uchazeč svou nabídku však nepodal. Až 7.11.2016, déle jak rok od zveřejnění, reagoval pan Adam Šubrt a oslovil město s nabídkou.
  2. Záměr pronajmout tyto prostory přímo panu A. Šubrtovi byl zveřejněn v termínu od 23.11.2016 do 30.12.2016 na úřední desce, což je více než dvojnásobně delší doba, než jaká je zákonem požadována. Město tento záměr rovněž zveřejnilo na bezplatných realitních serverech a také v prosincovém čísle Radničních listů, ovšem opět bez reakce. Z ekonomického hlediska je pro město mnohem výhodnější prostory pronajmout i za cenu nižší oproti běžné ceně, než je nechat opuštěné, chátrající, protože tak ztrácejí na své hodnotě.
  3. Rada města Trutnova schválila uzavření nájemní smlouvy s panem A. Šubrtem na svém jednání 16. ledna 2017.  Při projednávání tohoto bodu oznámil jeho otec Michal Šubrt, radní města Trutnova, možný střet zájmu, a proto se zdržel hlasování. Tudíž nedošlo ke střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jak se mnozí domnívají.
  4. Je třeba také uvést na pravou míru dezinformaci, že město hradí rekonstrukci pronajatých prostor. Součástí nájemní smlouvy je totiž podmínka, že nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k navrhovanému způsobu využití, tedy ke zřízení fresh baru, mléčného baru, prodejny ovoce a zeleniny, s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
  5. Pokud někdo nevěděl, že je možné nabídnout cenu nižší/vyšší než je cena jednací, tak nás to samozřejmě mrzí. Ovšem tento postup je zcela běžný a tak to bývá i v jiných případech, ať už jde o opravnu obuvi Na Struze, denní bar Narcis na Krakonošově náměstí, kadeřnictví v Havlíčkově ulici, obchod s PC technikou v Barvířské ulici a mnoho dalších. Nejde tedy o výjimku učiněnou panu A. Šubrtovi. Obdobnou cestou, tedy podáním nižší nabídky než je cena k jednání, může jít kterýkoliv zájemce, a to i z řad již stávajících nájemců. Ovšem i pro tyto žadatele platí stejné riziko jako pro pana Šubrta i nájemce výše zmíněných prostor, tedy že jiný zájemce podá protinabídku s vyšší částkou nabízeného nájemného. 

V případě jakýchkoliv dotazů je samozřejmě možné kontaktovat město Trutnov elektronicky, a to na jeho facebookovém profilu nebo na e-mailu podatelna@trutnov/modules/marwel/images/tecka.gifcz, a kohokoliv rádi přivítáme i osobně na Odboru majetku MěÚ Trutnov. Rozhodně jde o spolehlivější cestu, jak získat informace, než hledat odpovědi ve veřejných diskuzích na sociálních sítích.

Mgr. Michaela Dědková

tisková mluvčí města Trutnova

Vytvořeno 21.2.2017 | přečteno 791x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load