Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Registrace vozidla a změny údajů v registru vozidel

Tato situace se týká registrace silničního vozidla a provedení změn údajů v registru silničních vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako vlastník/provozovatel předmětného vozidla nebo osoba vlastníkem/provozovatelem písemně zmocněna.

Podmínky a postup řešení:

O registraci silničního vozidla nebo provedení změny v registru vozidel žádá vlastník nebo provozovatel vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o registraci silničního vozidla nebo žádosti o provedení změny.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, popř. plnou moc, technický průkaz silničního mot. vozidla (velký techničák), osvědčení o registraci sil. mot. voz. (malý techničák), souhlas vlastníka k zaregistrování voz., protokol o evidenční kontrole (není to protokol o technické kontrole), doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o zástavním právu váznoucím na sil. mot. voz., doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu, registrační značky při vyřazení vozidla z registru a případně další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Zápis do registru vozidel:

 • moto do 50 cm3 – 300 Kč,
 • moto nad 50 cm3 – 500 Kč,
 • postranní nebo přív. vozík, mot. tříkolka, čtyřkolka – 500 Kč,
 • mot. vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč,
 • přípojné vozidlo do 750 kg – 500 Kč,
 • přípojné vozidlo nad 750 kg - 700 Kč.

Od 01.01.2009 se při registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 platí u vozidel, která nesplňují minimálně mezní hodnotu emisí EURO 3, poplatek na podporu sběru  a využití autovraků. Výše poplatku: a) 3 000 Kč v případě plnění normy EURO 2, b) 5 000 Kč v případě plnění normy EURO 1, c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnost emisí. 

Změny v registru silničních vozidel:

 • vydání průkazu za ztracený, poškozený, odcizený, neupotřebitelný – 100 Kč,
 • vyřazení voz. z registru – 200 Kč,
 • vydání tabulky registrační značky 1ks – 200 Kč (např. je-li pár-400 Kč + zápis do TP - 50 Kč),
 • vydání tabulky zvláštní registr. značky – 500 Kč,
 • vydání tabulky registrační značky na přání za každou tabulku - 5 000 Kč,
 • vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou - 600 Kč,
 • rezervace registrační značky na přání - 300 Kč a 500 Kč,
 • zápis změny do technického průkazu – 50 Kč (např. je-li více změn poplatek se sčítá, platí i pro LPG a zapsání taž. zařízení),
 • schválení technické způsobilosti u dovozu a výroby – 2000 Kč,
 • schválení tech. způsobilosti přestavba nebo využití voz. v autoškole – 1000 Kč,
 • vydání výpisu z registru vozidel, 1 stránka – 15 Kč.

Správní poplatek se platí u pracovníka registru, který žádost vyřizuje.


Lhůty pro vyřízení:

Žádosti, které nemusíme prošetřovat vyřizujeme na počkání, jinak do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastník, zástavní věřitel, provozovatel, osoba pověřená.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další úkony nejsou po žadateli vyžadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 297/2009 Sb., o odpadech.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load