Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyřazení vozidla z provozu, zánik vozidla v registru vozidel

Vyřazení vozidla z provozu je určeno těm vlastníkům, kteří nemůžou delší dobu provozovat vozidlo na pozemních komunikacích z důvodu déle trvající opravy nebo z důvodu nevhodné roční doby (motocykl na sněhu, sněžné pásové vozidlo mimo zimní sezónu).
Zápis zániku vozidla je situací, které bezprostředně předchází ekologická likvidace vozidla nebo zničení vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako vlastník/provozovatel předmětného vozidla nebo osoba vlastníkem/provozovatelem písemně zmocněna.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na předepsaném tiskopise.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, při zastoupení plnou moc, technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, tabulky s přidělenou registrační značkou. Pro případ zapsání zániku vozidla doklad provozovatele zařízení ke sběru autovraků, doklad o ekologické likvidaci v jiném členském státě nebo doklad potvrzující zničení vozidla.


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vyřazení vozidla z registru na 12 měsíců je zpoplatněno částkou 200 Kč.

Zápis zániku vozidla je zdarma.

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se podání vyřizuje na počkání, složitější případy do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Provozovatel, zástavní věřitel, osoba pověřená, obecní úřad nebo vlastník pozemní komunikace.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další úkony nejsou po žadateli vyžadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Předmětnou situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 297/2009 Sb., o odpadech.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2022

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load