Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vývoz

Při prodeji vozidla do jiného státu se vozidlu, registrovanému i dosud v ČR neregistrovanému, přidělí tabulka s registrační značkou na vývoz.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako vlastník/provozovatel předmětného vozidla nebo osoba vlastníkem/provozovatelem písemně zmocněna.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na předepsaném tiskopise.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) v případě registrované vozidlo v ČR:

 1. doklad totožnosti (občanský průkaz),
 2. tabulku(y) s přidělenou registrační značkou,
 3. technický průkaz,
 4. osvědčení o registraci vozidla,
 5. protokol o evidenční kontrole, který není starší 30dní,
 6. údaje cizince, který bude užívat vozidlo po dobu platnosti přidělené registrační značky na vývoz,

b) v případě dosud neregistrované vozidlo v ČR:

 1. doklad o nabytí vlastnického práva,
 2. doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 3. doklady podle písmene a), číslo 1, 3, 6; pokud není technický průkaz vydán je adekvátní náhradou doklad o schválení technické způsobilosti.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Výše poplatku je:

 1. 200 Kč za tabulku s přidělenou registrační značkou a 50 Kč za provedení změny u vozidla registrovaného v ČR,
 2. 200 Kč za tabulku s přidělenou registrační značkou u dosud neregistrovaného vozidla v ČR.

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se podání vyřizuje na počkání, složitější případy do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Provozovatel, zástavní věřitel nebo osoba pověřená.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další úkony nejsou po žadateli vyžadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Předmětnou situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Datum poslední aktualizace: 3.7.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load