Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přihlášení jednotlivě dovezeného vozidla z jiného členského státu EU

Tato situace se týká silničního vozidla jednotlivě dovezeného z jiného členského státu EU na území České republiky a jeho registraci v ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník/provozovatel popřípadě zmocněnec těchto osob.

Podmínky a postup řešení:

Splněním všech požadovaných náležitostí uvedených v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na předepsaném tiskopise.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),
 • doklad o technické způsobilosti (vydaný v zemi původu vozidla v originále),
 • protokol o provedení technické prohlídky,
 • protokol o evidenční kontrole, nejedná-li se o nové vozidlo
 • technická data v rozsahu údajů zapisovaných to technického průkazu,
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • potvrzení o zaplacení DPH při pořízení nového dopravního prostředku,
 • při zastoupení ověřenou plnou moc.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Výše správního poplatku za zápis do registru silničních vozidel činí:

 • u motocyklu do 50 ccm - 300 Kč,
 • u motocyklu nad 50 ccm - 500 Kč,
 • u přívěsu do 750 kg - 500 Kč,
 • u přívěsu nad 750 kg - 700 Kč,
 • u motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč.

Dále se platí - u silničních vozidel kategorie M1 nebo N1, které neplní alespoň emisní normu EURO 3, poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

Podaná žádost je vyřízena do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalším účastníkem může být zmocněnec nebo leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Předmětnou situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load