Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

TAXI - žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby (nový, ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený)

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
Držitel oprávnění může požádat o vydání průkazu řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, která splní podmínky dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Držitel oprávnění řidiče taxislužby.


Podmínky a postup řešení:

Žadatel musí splňovat podmínky pro udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Průkaz řidiče taxislužby náhradou ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený se vydává pouze do konce doby platnosti oprávnění.

V případě poškození je žadatel povinen vrátit poškozený průkaz řidiče taxislužby.

K žádosti žadatel musí přiložit fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech a příslušné normě.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním patřičné žádosti na kterémkoliv dopravním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti. Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby. Průkazovou fotografii v provedení dle zákona.


Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 500 Kč za vydání průkazu řidiče taxislužby.

Poplatek se hradí na pokladně Městského úřadu v Trutnově.


Lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu (bezodkladně, jinak do 30 dnů).


Další účastníci (dotčení) postupu:

  • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí platnosti.

Řidič taxislužby je povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby nebo změnu údajů v něm zaznamenaných.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 8.3.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load