Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy

U osob propuštěných z výkonu trestu nebo ústavní a ochranné výchovy může dojít k ohrožení sociálním vyloučením. Tyto osoby mají možnost se obrátit dle svého trvalého bydliště na Městský úřad v Trutnově a navštívit sociálního kurátora. Zde jim bude poskytnuto základní i odborné poradenství a pomoc při řešení jejich sociální situace (bydlení, finanční zabezpečení, zdravotní péče, doklady).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, kterého se daná životní situace týká. 

Podmínky a postup řešení:

Každý občan má právo po návratu z výkonu trestu nebo ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy navštívit sociálního kurátora, objasnit mu svou životní situaci a domluvit se na spolupráci při řešení  konkrétních problémů.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně na Městský úřad v Trutnově, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví nebo kontaktovat sociální kurátory telefonicky a domluvit si termín schůzky.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

  Pondělí, středa 8.00 – 17.00
  Úterý, čtvrtek 8.00 – 15.00
  Pátek 8.00 – 14.30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, doklad o propuštění z výkonu trestu.


Formuláře:

 • Žádné.

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Sociální kurátor pracuje dle situace a možností s klientem okamžitě, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody, popřípadě provádí šetření v místě bydliště za jeho přítomnosti.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Mohou to být rodinní příslušníci - rodiče, partneři, děti.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

----

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • ---

Datum poslední aktualizace: 8.6.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.5.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load