Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pomoc sociálních pracovníků obce v nepříznivých sociálních situacích

Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, snížení příjmu, zadlužení, zdravotní postižení, dlouhodobá nemoc, ztráta bydlení, osamělost, sociální vyloučení, neuspokojivé životní podmínky, domácí násilí apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Bez omezení. Osoby, které potřebují pomoci, poradit a nacházejí se v nepříznivé životní situaci.


Podmínky a postup řešení:

Nepříznivá sociální situace může vzniknout převážně v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.  


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva u sociálního pracovníka, popřípadě telefonicky či e-mailem sjednaná návštěva sociálního pracovníka v místě bydliště.  


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

  Pondělí, středa 8.00 – 17.00
  Úterý, čtvrtek 8.00 – 15.00
  Pátek 8.00 – 14.30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz, není však nezbytně nutnou podmínkou. Ostatní se odvíjí dle konkrétní situace.  


Formuláře:

 • Žádný formulář není potřeba.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 


Lhůty pro vyřízení:

Sociální pracovník pracuje dle situace a možností s klientem okamžitě, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody. 


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • ---

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

---

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Domluva schůzky může proběhnout také e-mailem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Práce sociálního pracovníka obce je vymezena:
  - zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  - vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • ---

Datum poslední aktualizace: 8.6.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.5.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load