Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené

Parkovací průkaz (speciální označení O7) se vydává a je určen osobám se zdravotním postižením. Parkovací průkaz vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením: ZTP nebo ZTP/P s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením: ZTP, ZTP/P (případně jeho zákonný zástupce či opatrovník). 

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro vydání parkovacího průkazu je přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně, příslušného průkazu osoby se zdravotním postižením: ZTP, ZTP/P.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva příslušného úřadu. Po telefonické domluvě se sociální pracovnicí, lze vyřídit výměnu či vydání nového průkazu i v bytě žadatele.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

  Pondělí, středa 8.00 – 17.00
  Úterý, čtvrtek 8.00 – 15.00
  Pátek 8.00 – 14.30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz, stávající doklad o přiznání mimořádnýchvýhod, tj. průkaz mimořádných výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P) či průkaz osoby se zdravotním postižením nebo rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, původní „Parkovací průkaz - speciální označení vozidla č. O7“, fotografii odpovídající současné podobě o velikosti 35 mm x 45 mm.


Formuláře:

 • Žádné nejsou potřeba.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.


Lhůty pro vyřízení:

Parkovací průkaz je vydán nebo vyměněn obvykle na počkání.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další dotčení účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

---

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • ---

Datum poslední aktualizace: 8.6.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.5.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load