Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 a § 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan (žadatel) může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, že oprávněný (příjemce důchodu) je schopen podpisu (ze zdravotních důvodu není schopen převzít důchod na poště a tento zdravotní stav musí být potvrzen lékařem), pokud oprávněný není schopen podpisu, opět musí být potvrzeno lékařem, že příjemce důchodu není schopen podpisu, situace pak vyžaduje opatrovníka. 


Podmínky a postup řešení:

Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním podnětu na Městský úřad v Trutnově

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

  Pondělí, středa 8.00 – 17.00
  Úterý, čtvrtek 8.00 – 15.00
  Pátek 8.00 – 14.30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz. 


Formuláře:

 • Formulář podnětu je k dispozici na Městském úřadu v Trutnově, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Přílohou je potvrzení o zdravotním stavu příjemce dávky důchodového pojištění. Formuláře lze vyzvednout osobně v budově č. I, přízemí - vlevo, kanceláře č. 128, 127 a 122 nebo jsou ke stažení na webových stránkách.
  Formuláře odborů

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku. 


Lhůty pro vyřízení:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění  pozdějších  předpisů, rozhodne Městský úřad Trutnov nejpozději do 30 dnů.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • ---

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Provedení sociálního šetření u příjemce dávky důchodového pojištění.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 500/2004 SB., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • ---

Datum poslední aktualizace: 8.6.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.5.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load