Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění je třeba vydání závazného stanoviska k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává vlastník (stavebník, investor) nebo zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Dle § 79 odst. (4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění je třeba závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území a k povolení stavby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné či elektronické žádosti o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady. 


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí
  Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
  kanc. č. 207, Ing. Tomáš Síč
  tel: 499 803 253
  e-mail: sic.tomas@trutnov.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, dokumentaci obsahující veškeré informace o nakládání s odpady u daného záměru, plnou moc v případě zastupování.


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání Závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Vydání závazného stanoviska nepodléhá správnímu řízení, lhůta není stanovena, obvykle do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pouze žadatel či jeho zástupce na základě plné moci.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 21.7.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load