Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Koordinované závazné stanovisko

Vydání koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které dotčený orgán (Městský úřad Trutnov) hájí podle zvláštních zákonů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podat žádost je oprávněna fyzická osoba, fyzická osoba podnikající i právnická osoba, které mohou zmocnit k vyřízení jinou zastupující osobu.

Podmínky a postup řešení:

Žádost se předkládá písemně nebo elektronicky na předepsaném formuláři a obsahuje předepsané přílohy žádosti. Projektová dokumentace se předkládá v listinné podobě nebo v elektronické podobě (jako příloha v datové schránce či emailem).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o koordinované závazné stanovisko na předepsaném formuláři doplněné potřebnými přílohami. (V případě potřeby doplnění žádosti, bude žadatel kontaktován dle uvedených kontaktních údajů).

- písemně osobně na podatelně Městského úřadu Trutnov

- písemně zasláním poštou na adresu:

              Městský úřad Trutnov

              Slovanské nám. 165

             541 16  Trutnov

- elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: podatelna@trutnov.cz

- datová schránka ISDS: 3acbs2c

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, Ing. Kateřina Rejlová, tel.: 499 803 248,
    e-mail: rejlova@trutnov.cz,
    úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o koordinované závazné stanovisko, v případě zastupování žadatele plná moc, projektová dokumentace stavby zpracovaná v rozsahu pro daný účel v listinné podobě nebo v elektronické podobě - jako příloha v datové schránce či emailem.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání koordinovaného závazného stanoviska je bez poplatku.


Lhůty pro vyřízení:

Vydání koordinovaného závazného stanoviska nepodléhá správnímu řízení, lhůta není stanovena, obvykle do 30 až 60 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost je možné podat elektronicky za předpokladu, že má žadatel aktivován elektronický podpis nebo datovou schránku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load