Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odnětí (omezení) lesních pozemků - pozemků určených plnění funkcí lesa.

Odnětí (omezení) lesních pozemků se řídí zákonem č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku, případně ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít se souhlasem vlastníka.

Podmínky a postup řešení:

Podaná žádost se všemi přílohami danými § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o odnětí (omezení) pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov,
  Ing. Vendelín Žačok, tel.: 499 803 246,
  e-mail: zacok@trutnov.cz,
  úřední hodiny : pondělí a středa 8:00-17:00 Hod

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

U fyzické osoby - jméno příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby název firmy, sídlo, IČ. 

Formuláře:

 • Formulář je možné stáhnout na oficiálních stránkách Města Trutnova. Žádost je možné napsat volnou formou tak, aby obsahovala náležitosti podle § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
  https://www.trutnov.cz/cs/urad/formulare-odboru/odbor-zivotniho-prostredni.html

Správní a jiné poplatky:

Rozhodnutí o odnětí (omezení) je bez správního poplatku. Platí se však odvody za odnětí dle § 17 a 18 zákona č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Lhůty pro vyřízení:

V souladu se správním řádem bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů od podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Všichni vlastníci dotčeného pozemku.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Umožnění provedení místního šetření či ohledání na místě.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost je možné podat elektronicky, za předpokladu, že má žadatel aktivován elektronický podpis nebo datovou schránku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load