Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Vynětí ze zemědělského půdního fondu se řídí podle § 9 zákona ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku, případně ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít se souhlasem vlastníka.

Podmínky a postup řešení:

Podaná žádost se všemi přílohami danými § 9 zákona ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov,
    Jan Trávníček, DiS., tel.: 499 803 375,
    e-mail: travnicek@trutnov.cz,
    úřední hodiny : pondělí a středa 8:00-17:00 Hod

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

U fyzické osoby - jméno příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby název firmy, sídlo, IČ. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Souhlas s odnětím  je bez správního poplatku.Platí se však odvody za odnětí dle § 11, 11a, 11b zákona ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Lhůty pro vyřízení:

V souladu se správním řádem bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů od podání žádosti. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Všichni vlastníci dotčeného pozemku.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Umožnění provedení místního šetření či ohledání na místě.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost je možné podat elektronicky, za předpokladu, že má žadatel aktivován elektronický podpis nebo datovou schránku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhláška č 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load