Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Přihlášení jednotlivě dovezeného vozidla z jiného členského státu EU

Tato situace se týká silničního vozidla jednotlivě dovezeného z jiného členského státu EU na území České republiky a jeho registraci v ČR.

Registrace vozidla a změny údajů v registru vozidel

Tato situace se týká registrace silničního vozidla a provedení změn údajů v registru silničních vozidel.

Vydání řidičského průkazu

ŘP se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

Vyřazení vozidla z provozu, zánik vozidla v registru vozidel

Vyřazení vozidla z provozu je určeno těm vlastníkům, kteří nemůžou delší dobu provozovat vozidlo na pozemních komunikacích z důvodu déle trvající opravy nebo z důvodu nevhodné roční doby (motocykl na sněhu, sněžné pásové vozidlo mimo zimní sezónu).
Zápis zániku vozidla je situací, které bezprostředně předchází ekologická likvidace vozidla nebo zničení vozidla.

Vývoz

Při prodeji vozidla do jiného státu se vozidlu, registrovanému i dosud v ČR neregistrovanému, přidělí tabulka s registrační značkou na vývoz.

Zkoušky řidičů

Řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která dosáhla předepsaného věku, je zdravotně způsobilá, má na území ČR obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje, není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení motorových vozidel, podrobila se výuce a výcviku v autoškole, úspěšně složila zkoušku z odborné způsobilosti a byl jí vydán řidičský průkaz s příslušným oprávněním.
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load