Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Trutnov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, o místních poplatcích. Správcem poplatku z pobytu je Odbor finanční, odd. daní a poplatků Městského úřadu v Trutnově.Poplatek má charakter daně.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Přihlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vznikajícího na území města Trutnova.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou a má charakter daně.

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně. Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než tři měsíce.
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load