Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Prodej, směna, výkup pozemků, právo stavby, právo provést stavbu

- příjem žádosti na stanoveném formuláři, jehož součástí je souhlas s poskytnutím a se zpracováním osobních a citlivých údajů
- zajištění stanovisek dotčených odborů
- projednání v orgánech města
- zveřejnění záměru
- zajištění znaleckých posudků a geometrických plánů
- vypracování kupní (směnné) smlouvy
- zajištění podání návrhu na vklad na katastrální úřad
- zajištění vložení smlouvy do registru smluv (smlouvy s plněním nad 50.000 Kč)

Pronájem nebytových prostor

Nebytové prostory určené k pronájmu jsou zveřejněny na www.trutnov.cz - úřední deska - Pronájem nebytů. Tiskopisy k nebytovým prostorům jsou na www.trutnov.cz - formuláře

Zřízení věcného břemene

- příjem žádosti, včetně "Souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů"
- zajištění stanoviska dotčených odborů
- projednání návrhu v Radě města
- uzavření smluvního vztahu

Ztráty a nálezy

Příjem, evidence a výdej nalezených věcí a zvířat na území obce Trutnov.
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load