Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Nahlížení do matričních knih a sbírky listin

Nahlížení do matričních knih narození, manželství a úmrtí. Sbírky listin slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.

Narození - vystavení prvopisu rodného listu

K zápisu narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo.

Narození v cizině

Zápis narození občana ČR v cizině.

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která užívá jedno jméno, může prohlásit, že bude užívat jména dvě.

Příjmení po rozvodu manželů

Do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství lze přijmout zpět své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného přjmení vedle příjmení vedlejšího.

Uzavření manželství

Uzavřít manželství lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Uzavření manželství v cizině

Zápis uzavření manželství občana ČR v cizině provádí a oddací list vydává Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Vydání matričních dokladů

Vydávání rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů a případně i vícejazyčných formulářů k nim.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se předkládá při uzavření manželství státního občana ČR v cizině.

Změna jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě písemné žádosti , případně jejich zákonných zástupců.
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load