Ing. Karolína Antošová

Funkce:Veřejnosprávní kontrola, interní audit
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 208
Pracovní zařazení:Starosta města -> Útvar interního auditu a kontroly (IA) -> Vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly -> Veřejnosprávní kontrola, interní audit
E-mail:antosova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 126
Mobilní telefon: +420 735 762 814